You are here

Skole/SFO/klubforum

Skole- og Børneudvalget prioriterer dialogen med forældrebestyrelserne omkring udvikling af vores skoler og fritidstilbud.

Møder i Skole/SFO/klubforum 2020

Skole/SFO/klubforum afholdes den 22. april 2020 og den 29. oktober 2020.

Begge møder afholdes kl. 17.00 - 19.00 i kantinen på Rådhuset, Rådhusbuen 1. Dagsorden til møderne bliver lagt på denne side en uge inden møderne.

På Skole, SFO og Klubforum i 2019 blev det blandt andet drøftet hvad der skal kendetegne Roskilde Kommunes skoler, SFO'er og klubber forud for Skole- og Børneudvalgets arbejde med politikker på udvalgets område samt hvordan skoler, SFO'er og klubber kan arbejde med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

DET PLANLAGTE MØDE DEN 22. APRIL AFLYSES GRUNDET CORONAVIRUS, NY DATO MELDES UD PÅ ET SENERE TIDSPUNKT.

Skole/SFO/klubforum

Skole/SFO/klubforum består af:

  • Skole- og Børneudvalgets medlemmer
  • Formanden for hver skolebestyrelse
  • En repræsentant for indskolingen fra hver skolebestyrelse
  • To forældrerepræsentanter fra hver af de fem klubbestyrelser
  • To repræsentanter for lederne af hvert område
  • To repræsentanter for medarbejderne på hvert område


Dagsorden for møderne i Skole/SFO/klubforum planlægges i fællesskab mellem formanden for Skole- og Børneudvalget og forældrerepræsentanter. Forvaltningen deltager i møderne, og er sekretariat.

Skole- og Børneudvalget besluttede den 4. oktober 2016, at Skoleforum og SFO/klubforum skulle lægges sammen til et fælles Skole/SFO/klubforum (se beslutningen punkt 135).

Skole- og Børneudvalgets beslutning om dialogfora fra den 4. marts 2014 kan læses her  (Se beslutningen punkt 38).

Materiale til Skole/SFO/klubforum sendes via lederen og vil også være her på hjemmesiden ca. en uge før møderne.

Materiale til Skole, SFO og Klubforum

  • Invitationer til Skole, SFO og Klubforum

    Kommende invitationer til Skole, SFO og Klubforum vil komme her

Kontakt

Skole- og Børnesekretariatet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

14.04.2020