You are here

Skole/SFO/klubforum

Skole- og Børneudvalget prioriterer dialogen med forældrebestyrelserne omkring udvikling af vores skoler og fritidstilbud.

Møder i Skole/SFO/klubforum 2019

Der var møde i Skole/SFO/klubforum den 22. maj 2019 kl. 17.00 - 19.00.

Der er møde i Skole/SFO/klubforum den 7. november 2019 kl. 17.00 - 19.00.

Begge møder foregår i kantinen på Rådhuset, Rådhusbuen 1. Dagsorden til møderne bliver lagt på denne side en uge inden møderne.

På Skole, SFO og Klubforum i 2018 blev der blandt andet drøftet budget, en sammenhængende skoledag og formål, forventninger og emner til kommende års Skole, SFO og klubforum.

Skole/SFO/klubforum

Skole/SFO/klubforum består af:

  • Skole- og Børneudvalgets medlemmer
  • Formanden for hver skolebestyrelse
  • En repræsentant for indskolingen fra hver skolebestyrelse
  • To forældrerepræsentanter fra hver af de fem klubbestyrelser
  • To repræsentanter for lederne af hvert område
  • To repræsentanter for medarbejderne på hvert område


Dagsorden for møderne i Skole/SFO/klubforum planlægges i fællesskab mellem formanden for Skole- og Børneudvalget og forældrerepræsentanter. Forvaltningen deltager i møderne, og er sekretariat.

Skole- og Børneudvalget besluttede den 4. oktober 2016, at Skoleforum og SFO/klubforum skulle lægges sammen til et fælles Skole/SFO/klubforum (se beslutningen punkt 135).

Skole- og Børneudvalgets beslutning om dialogfora fra den 4. marts 2014 kan læses her  (Se beslutningen punkt 38).

Materiale til Skole/SFO/klubforum sendes via lederen og vil også være her på hjemmesiden ca. en uge før møderne.

Materiale til Skole, SFO og Klubforum

  • Invitationer til Skole, SFO og Klubforum

    Kommende invitationer til Skole, SFO og Klubforum vil komme her

Kontakt

Skole- og Børnesekretariatet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Skole- og Børnesekretariatet
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

05.07.2019