You are here

Søgningen til ungdomsuddannelser

Her kan du se mål for elevers søgning til de forskellige typer af ungdomsuddannelser sammenholdt med den faktiske søgning i Roskilde Kommune

Skole- og Børneudvalget har den 2. juni 2020 sat disse mål for søgningen til de forskellige typer af ungdomsuddannelser i 2021:

  • Erhvervsuddannelser (EUD): 15 %
  • Gymnasiale uddannelser (gym): 80 %
  • Forberedende Grunduddannelse( FGU): 2,5 %
  • Øvrige: 2,5 %

I tabellen herunder kan du se måltallet for 2021 sammen med søgetallene for de sidste 4 år. 

 

Mål 2021

2020

2019

2018

2017

 

Roskilde Kommune

Roskilde Kommune

Landstal

Roskilde Kommune

Landstal

Roskilde

Kommune

Landstal

Roskilde Kommune

Landstal

Eud

15 %

14,8 %

19,9 %

12,9 %

20,1 %

13,4 %

19,4%

14,2 %

18,5 %

Gym.

80 %

80,1 %

72 %

80,9 %

72 %

82,1 %

73,1%

81,6 %

74 %

FGU

2,5 %

2,3 %

3,1 %

1,7 %

3,2 %

2,3 %

2,5 %

1,2 %

2,3 %

Øvrige

2,5 %

2,8 %

5 %

4,4 %

4,7 %

2,3 %

5 %

3,1 %

5,2 %

 

Du kan læse mere om søgningen til ungdomsuddannelser i Skole- og Børneudvalgets dagsorden (pkt. 85).

Senest opdateret

14.08.2020