You are here

Tabt arbejdsfortjeneste

Forældre kan søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Der kan gives tabt arbejdsfortjeneste, hvis barnet skal passes i hjemmet af mor eller far, som en nødvendig følge af barnets nedsatte funktionsevne, .

Det er situationer, hvor det fx er lægeligt dokumenteret, at barnet ikke kan tåle at være i dagtilbud på fuld tid, og hvor det er bedst for barnet, at mor eller far kommer tidligt hjem for at passe det.

Herudover er der mulighed for, at forældre kan søge om at få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste på enkeltdage - fx når en af forældrene skal have fri for at tage med barnet til de kontroller, undersøgelser eller behandling som følge af barnets handicap, eller ved deltagelse i kurser.

Du skal kunne dokumentere din indtægt og et indtægtstab på grund af pasning af dit barn.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste bevilges efter § 42 i serviceloven og udbetales til dig via din NemKonto.

Kontakt

Børn og Unge
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

02.10.2018