You are here

Takster for pasning af børn og unge

Oversigt over takster for pasning af børn og unge, SFO og klubber - og ofte stillede spørgsmål og svar om betaling, muligheder for søskenderabat og friplads.

Takster kr. pr. måned 

Almindelig fuldtidspladsDeltidspladsAlmindelig fuldtidsplads  
BørnehaveDagpleje med mad 1.2043.126
Vuggestue uden mad 3.299
Børnehave uden mad 1.694
Mad i vuggestue eller børnehave 566
Almindelig fuldtidspladsDeltidspladsSFO og Klub  
BørnehaveSFO 0. - 3. klasse (11. mdr.) 1.904
Morgenpasning for børn, der er startet i klub 1/5 127
Klub 4. - 7. klasse 392
Klub Ung gratis*

 * Der er brugerbetaling på arrangementer. 

Kombinationstilbud  
Vuggestue  
20 timer pr. uge 1.844
30 timer pr. uge 2.291
42,5 timer pr. uge 2.851
Børnehave  
20 timer pr. uge 987
30 timer pr. uge                              1.204
42,5 timer pr. uge 1.476
Dagpleje  
20 timer pr. uge 1.747
30 timer pr. uge 2.170
42,5 timer pr. uge 2.701
Almindelig fuldtidspladsDeltidsplads  
Dagpleje 20182.170
Vuggestue uden madVuggestue 3.1592.291
Børnehave 1.204

 

Spørgsmål og svar

 • Hvilken takst skal jeg betale?

  Hvis dit barn går i et børnehus

  Hvis dit barn går i et børnehus, hvor der både er vuggestue og børnehave, skal du betale vuggestuetakst indtil den måned, hvor dit barn fylder tre år. Fra og med denne måned skal du betale børnehavetakst. Her er det altså alderen, der afgør, hvilken takst du skal betale - fordi det er en integreret institution.

  Hvis dit barn ikke går i et børnehus

  Går dit barn ikke i et børnehus, følger den takst, du betaler, det tilbud, dit barn går i - uanset alder. Først når barnet flytter fra dagpleje eller vuggestue til en børnehave, gælder børnehavetaksten. Det betyder altså for børn, der ikke går i en integreret institution som et børnehus:

  • at børn i vuggestue uanset alder skal betale vuggestuetakst
  • at børn i dagpleje uanset alder skal betale dagplejetakst
  • at børn i børnehaver skal betale børnehavetakst
 • Kan jeg få søskenderabat?

  Hvis du har mere end et barn i dagtilbud, får du automatisk søskenderabat, hvis børnene har samme folkeregisteradresse.

  Bemærk, at du ikke får rabat til den dyreste plads. Søskenderabatten på 50 % gælder de øvrige søskendes pladser. Børn, som går i klub, kan ikke få søskenderabat.

 • Kan jeg søge om friplads?

  Økonomisk friplads

  Du kan søge om tilskud fra kommunen til betaling af daginstitution, hvis husstandens samlede indkomst ligger under en vis grænse. Tilskuddet hedder økonomisk friplads.

  Læs mere og søg om økonomisk friplads

  Socialpædagogisk friplads

  Du kan søge om socialpædagogisk friplads til dit barn, hvis der er særlige sociale og pædagogiske grunde til barnets ophold dagtilbuddet, og hvis spørgsmålet om betaling gør det vanskeligt for barnet at blive i dagtilbuddet. Ansøgningen behandles ud fra en konkret og individuel vurdering af din families og barnets situation.

  Du kan få ansøgningsskema og retningslinjer for tildeling af socialpædagogisk friplads ved at henvende dig til Borgerservice på borgerservice@roskilde.dk

 • Hvad er reglerne for indbetaling?

  Du betaler forud på de udsendte girokort eller via Betalingsservice (BS). Opkrævning for nyindmeldte børn sker over Betalingsservice (BS), hvis der i forvejen opkræves gennem BS på søskende. Hvis du allerede betaler til Musisk Skole eller Kulturskolen via BS, foregår betalingen automatisk via BS.

  Vær opmærksom på betalingsfristen. Betaler du for sent, bliver der beregnet renter, og får du en rykkerskrivelse, koster det et gebyr på 250 kr. Det bliver opkrævet som en efterfølgende betaling sammen med skyldige renter.

  Manglende betaling modregnes i Børnefamilieydelsen med op til 100%.

 • Hvad er opsigelsesvarslet?

  Opsigelsesvarslet er en måned i alle Roskilde Kommunes institutioner.

  Du kan melde dit barn ud til den 1. eller den 15. i hver måned. Meld dit barn ud her (selvbetjening).

 • Har du gæld til kommunen, som du vil betale?

  På Mit Betalingsoverblik kan du få et overblik over dit økonomiske mellemværende med Roskilde Kommune, og du kan betale din gæld med Dankort eller via Mobile Pay.

  Log på Mit Betalingsoverblik med NemID.

Kontakt

Borgerservice
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

21.06.2019