You are here

Tilskud til at passe egne børn

Forældre med børn fra 24 uger og indtil skolestart kan vælge økonomisk tilskud til at passe egne børn.

Kriterier for tilskuddet

 • Tilskuddet kan gives til børn fra 24 uger og indtil skolealderen.
 • Barnet kan ikke være indmeldt i daginstitution eller dagpleje imens.
 • Du må ikke modtage offentlig indkomst eller have en arbejdsindtægt.
 • Tilskuddet ydes for mindst 8 uger og højst ét år.
 • Du kan maksimalt få tilskud til tre børn pr. husstand, og det samlede tilskud kan ikke være højere end de maksimale dagpenge.
 • Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to.
 • Du skal have opholdt dig i Danmark, Grønland eller Færøerne i 7 ud af de sidste 8 år. Tilskuddet kan ikke tages med til Grønland eller Færøerne.
 • Du skal dokumentere, at du har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle dit barns dansksproglige kompetencer. Det gør du ved at sende dokumentation for, at du har gennemført 9. klasse prøve i dansk med mindst karakteren 2, bestået prøve i dansk eller tilsvarende. 

Økonomi

 • Tilskuddet er 2.917 kr. pr måned pr. barn i 2020.
 • Beløbet er skattepligtigt og beskattes som A-indkomst.
 • Tilskuddet indbetales på din Nem konto.
 • Da det er et tilskud og ikke en løn, du modtager, skal du hverken betale ATP-bidrag eller arbejdsmarkedsbidrag.
 • Tilskuddet udbetales bagud.
 • Du kan tidligst få tilskud fra den dato, hvor vi modtager ansøgningen.

Spørgsmål og svar

 • Kan jeg få tilskuddet med tilbagevirkende kraft?

  Nej, du kan tidligst få tilskud fra den dato, hvor vi modtager ansøgningen.

 • Må jeg have en indtægt imens?

  Nej, du må ikke have lønindkomst eller modtage nogen form for offentlig indkomst imens.

 • Kan jeg modtage SU imens?

  Nej. Du må gerne modtage SU-lån, men ikke SU.

 • Hvor lang tid kan jeg modtage tilskuddet?

  Du kan højst få tilskud i et år.

 • Kan jeg starte op og køre barnet ind i daginstitution, samtidigt med at jeg modtager tilskud?

  Nej, man kan ikke have en plads i dagtilbud og samtidig få tilskud.

 • Hvordan får jeg pasning efter udløb af tilskuddet?

  Skriv barnet op til pasning senest tre måneder før dit tilskud udløber, så er du garanteret en pasningsplads.

Den Digitale Hotline logo grafik

Brug for hjælp? Ring til Den Digitale Hotline

Har du brug for hjælp til selvbetjening eller har du generelle spørgsmål?

Kontakt

Pladsanvisningen
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

26.02.2020