You are here

Tilskud til privat pasning

Du kan søge om økonomisk tilskud fra Roskilde Kommune til betaling af en privat passer.

Private pasningsordninger

Har du et barn i alderen 0-2 år, har du mulighed for at få et økonomisk tilskud til pasning af dit barn i en privat pasningsordning i stedet for en plads i en dagpleje, en kommunal- eller selvejende daginstitution eller en privatinstitution. 

Private pasningsordninger baserer sig på en skriftlig pasningsaftale mellem barnets forældre og en privat passer. Der findes to måder at indgå aftale på:

 • Du indgår en aftale med en selvstændig erhvervsdrivende, der passer dit barn i deres hjem. 
 • Du bliver arbejdsgiver og indgår en aftale om pasning i eget hjem, eller flere forældre går sammen og ansætter en privat passer til at passe børnene i et af forældrenes hjem. Der vil være tale om et arbejdsgiver-/lønmodtagerforhold, hvor du får ansvar som arbejdsgiver. Derfor bliver du ansvarlig for lønudbetaling, feriepenge, ATP-bidrag og arbejdsskadeforsikring.

Roskilde Kommune skal godkende pasningsaftalen og den private pasningsordning samt føre tilsyn med ordningen. 

Tilskud til private pasningsordninger

For at få tilskud skal følgende forhold være opfyldt:

 • Du skal have bopælsadresse i Roskilde Kommune
 • Du skal indgå pasningsaftale med en privat pasningsordning og aftalen skal godkendes af Roskilde Kommune
 • Du kan kun få tilskud til børn i alderen 0-2 år
 • Du kan ikke modtage tilskud, hvis dit barn er indmeldt i dagtilbud
 • Du kan som udgangspunkt ikke modtage tilskud, samtidig med at du modtager barselsdagpenge eller orlovsydelse for dit barn

Når tilskud til privat pasningsordning ophører

Når tilskud til privat pasningsordning ophører, gælder de almindelige regler om pasningsgaranti. Pasningsgarantien betyder bl.a., at kommunen er forpligtet til at give dit barn en plads i et dagtilbud senest 3 måneder efter, at du har skrevet dit barn op til en plads i dagtilbud. Du skriver dit barn op via den digitale pladsanvisning.

Du kan læse mere om de forskellige former for dagtilbud her

Ansøgning

Ansøgning om tilskud til privat pasningsordning sker via den digitale selvbetjening og sendes til Pladsanvisningen.

 • Pladsanvisningen skal have ansøgningen senest 1 måned før, du ønsker tilskuddet.
 • Sammen med ansøgningen skal du sende dokumentation for, hvornår barselsdagpenge eller orlovsydelse ophører. 

 

Spørgsmål og svar

 • Hvad er forskellen på en privat pasningsordning og dagtilbud?

  Private pasningsordninger er ikke omfattet af de regler, der efter dagtilbudsloven gælder for dagtilbud. I private pasningsordninger er der ikke krav om:

  • udarbejdelse af pædagogisk læreplaner
  • formaliseret forældreindflydelse
  • alternativ pasning ved sygdom, ferie eller afholdelse af lukkedage
  • at barnet i 3-års alderen sprogvurderes af kommunen i den private pasningsordning
  • at barnet ikke kan opsiges fra den private pasningsordning

   

 • Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg er arbejdsgiver?

  Børnepasseren skal have skriftlig oplysning om bl.a. løn, arbejdets art, arbejdstid, rettigheder med hensyn til betalt ferie, forhold under sygdom og opsigelsesvarsel.

  Indgår du aftale med en børnepasser om at være »ansat i huset«, kan der desuden være tale om udgifter til kost og logi som en del af lønnen. Det er alene dit ansvar at udbetale løn til børnepasseren, herunder eksempelvis udarbejde lønsedler samt ansættelsesbevis. 

  Læs mere i dagtilbudsvejledningen under punkt 743-744.

  Specielt når der er tale om arbejdsgiver/lønmodtagerforhold:

  • Udarbejdelse af ansættelsesbevis
  • Afklaring vedr. beskatning, ydelse af ATP-bidrag og indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag 
  • Oprettelse af CVR-nummer hos SKAT (med henblik på indbetaling af ATP-bidrag og feriegodtgørelse)
  • Ydes der løn under ferie eller feriegodtgørelse
  • Hvordan klares pasningen i ferieperioder
  • Ydes der løn under sygdom eller sygedagpenge/barselsdagpenge
  • Tegning af arbejdsskadeforsikring

  Specielt når der er tale om »ansat i huset« i forældrenes hjem:

  • Ydes der fri kost eller både fri kost og logi 
  • Skal børnepasseren varetage andre opgaver i hjemmet end børnepasning (arten og omfanget heraf).
 • Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg indgår aftale med en selvstændig erhvervsdrivende?

  Benytter du en selvstændig erhvervsdrivende til børnepasning, vil der typisk være tale om, at du anvender dit tilskud til at betale en fast bruttoydelse for at få barnet passet.

  Læs mere i dagtilbudsvejledningen under punkt 743-744.

  Specielt når der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende:

  • Er der aftalt en bruttoydelse for børnepasningen
  • Håndtering af ferie -herunder omfang og vilkår for brug af vikar(er)
  • Håndtering af sygeperioder – den selvstændige kan eventuelt tegne sygedagpengeforsikring
 • Hvad skal jeg være opmærksom på omkring økonomi?

  Du kan ikke søge fripladstilskud til privat pasning

  Du skal ikke betale skat af tilskuddet, men den private passer skal betale skat af den løn, I har aftalt

  Du kan få søskenderabat.

 • Hvad kan jeg få i tilskud?

  Roskilde Kommune betaler 75 % af lønudgiften til den private passer.

  2021 kan du dog maksimalt få følgende beløb i tilskud pr. måned:

  • 7.157,86 kr. for børn i alderen 24 uger til måneden inden barnet fylder 3 år. Det skyldes, at barnet bliver tilbudt børnehaveplads fra den måned, hvor det bliver 3 år. 
  • Det maksimale beløb svarer til en fuldtidsplads, dvs. 48 timer pr. uge. Hvis pasningen varer mindre end 48 timer ugentligt, bliver tilskuddet nedsat.
 • Er der undtagelser?

  Kommunen kan i særlige tilfælde efter en konkret vurdering give tilskud til privat pasning samtidig med, at en forælder modtager barselsdagpenge eller orlovsydelse for samme barn. 

   

   

Den Digitale Hotline logo grafik

Brug for hjælp? Ring til Den Digitale Hotline

Har du brug for hjælp til selvbetjening eller har du generelle spørgsmål?

Kontakt

Pladsanvisningen
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

02.12.2020