You are here

Trivsel, sundhed og tandpleje

Sundhedsplejen og Tandplejen har en række tilbud til småbørn og til skolebørn. Alle tilbud er gratis og frivillige.

Sundhedsplejersken kommer i barnets første leveår på hjemmebesøg og vejleder i amning, udvikling, kost, samspil i familien, forebyggelse af ulykker m.v. Første besøg er 4-5 dage efter fødslen. Familien følges til barnet er 3½ år.

Sundhedsplejersken har ind- og udskolingsundersøgelser og samtale. På øvrige klassetrin har sundhedsplejersken kontakt, enten ved samtaler eller ved sundhedspædagogiske oplæg/ øvelser med relevante emner, som fx kost, hygiejne og pubertet.

Tandplejen tilbyder gratis tandpleje for alle børn og unge fra 0-18 år. Det sker på de kommunale tandklinikker, og barnet bliver automatisk tilmeldt. Tilbuddet omfatter forebyggelse, undersøgelse og alle nødvendige tandbehandlinger.

Tandregulering tilbydes efter Sundhedsstyrelsens regler.

Spørgsmål og svar

 • Hvilke tilbud er der til småbørn fra sundhedsplejersken?

  Familieforberedelse og mødregrupper

  Hjemmebesøg til småbørnsfamilier

  Sundhedsplejersketelefonen (hotline i weekenden).

  Åbent hus, hvor det er muligt for alle forældre at få akut og individuel rådgivning ved en sundhedsplejerske - telefonisk eller ved personlig henvendelse.

  Forskellige gruppetilbud

 • Hvilke tilbud er der for mit skolebarn fra sundhedsplejersken?

  Sundhedsplejersken har ind- og udskolingsundersøgelser samt samtaler i 0., 1., 4., 7.,  8. og 9. klasse.

  I 2. og 3. klasse, 4. og 5. klasse samt i 7. og 8. klasse har sundhedsplejersken sundhedspædagogiske oplæg/øvelser med relevante sundhedsfaglige emner som kost, hygiejne, pubertet m.v.

  Sundhedsplejersken har yderligere kontakt med børn, der har særlige behov, for eksempel er tilbud om sorggrupper for børn der har mistet en nær pårørende og livsstilbesøg for børn med overvægt.

  Læs mere om Sundhedsplejens tilbud.

  Finder sundhedsplejersken problemstillinger, der kræver lægelig vurdering, bliver barnet henvist til egen læge.

  Forældrene er velkommen til at deltage ved alle undersøgelser.

 • Hvilke tilbud har tandplejen?

  Alle børn og unge fra 0-15 år tilbydes gratis tandpleje på de kommunale tandklinikker, og bliver automatisk tilmeldt ved fødsel eller tilflytning til kommunen. Når barnet er 1½ år indkaldes det med forældre til første besøg.

  Tilbuddet omfatter forebyggelse, undersøgelse og nødvendige tandbehandling. Tandregulering tilbydes efter Sundhedsstyrelsens regler.

  Vælger I en privat praktiserende tandlæge til tandbehandling, skal I selv betale hele udgiften.

  Læs mere på tandplejens hjemmeside

  Ønsker I en anden kommunal klinik, end den I har, så kontakt Tandplejens Administration.

  Unge på 16 og 17 år kan frit skifte tandlæge uden egenbetaling efter aftale med Tandplejens Administration, telefon 46 31 71 00.

 • Hvad med tandregulering?

  Tandstillingsfejl bliver vurderet af kommunens specialtandlæge.

  Børnetandplejen tilbyder tandregulering, hvis der er risiko for skader på tandsættet, og hvis det er nødvendigt for en god tyggeevne.

  Der kan fx være tale om tænder, der helt mangler eller kommer forkert frem, fejlstillinger i kæben eller forkert sammenbid. Tandstillingsfejl, der udelukkende har kosmetisk betydning, er ikke omfattet af tilbuddet.

  For at forebygge og behandle tandstillingsfejl er der tæt kontakt mellem tandreguleringsklinikken og tandklinikkerne på skolerne omkring det enkelte barn.

  Læs mere på tandplejens hjemmeside.

  Tandreguleringsklinikkens adresse er:

  Stændertorvet 1B
  4000 Roskilde

  Telefon 46 31 71 00

 • Hvad gør jeg hvis mit barn ikke trives?

 • Hvor finder jeg oplysninger om mit barn?

Kontakt

Sundhedsplejen - Hovednummer
Gormsvej 9
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 46 3 6

Senest opdateret

30.01.2020