You are here

Underretning

Underretningspligt som borger og som fagperson

Har du mistanke om overgreb eller svigt mod et barn eller en ung, du kender? Eller er du bekymret for et barns udvikling? Hvis ja, har du pligt til at underrette kommunen.

Her på siden kan du finde informationer om, hvordan du underretter, og hvordan du kan gøre det anonymt. Du kan få svar på, hvad der sker efter, du har underrettet - og du kan finde links til mere information.

Fagpersoner har en skærpet pligt til at underrette kommunen, hvis de bliver bekymret. Læs mere om det nedenfor og under Roskildemodellen.

Fagpersoner skal benytte den ikke anonyme løsning.

Spørgsmål og svar

 • Hvad er en underretning?

  Som borger har du pligt til at reagere, hvis du oplever, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for overgreb eller omsorgssvigt.

  Får du kendskab til, at et barn eller en ung udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling, vold, seksuelle overgreb eller er du bekymret for et barns udvikling, skal du underrette kommunen om din bekymring her på siden. Hvis ikke du kender barnets navn eller andet, så skriv ukendt.

  Dette gælder også, hvis du får kendskab til kommende forældre med problemer, der giver dig en formodning om, at barnet vil få behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen.

  Faglige underrettere skal benytte den ikke-anonyme løsning.

  Du kan læse mere under Roskildemodellen.

 • Hvordan underretter jeg?

  Du kan underrette om din bekymring på flere måder

  • Digitalt her på siden - du kan enten underrette anonymt eller ikke anonymt. Faglige underrettere skal benytte den ikke-anonyme løsning.
  • Ring på telefon 46 31 59 51 mandag, tirsdag, onsdag 8-15.30, torsdag 8-17 og fredag 8-14
  • Send en e-mail til underretning@roskilde.dk
  • Send et brev til Roskilde Kommune, Børn og Unge, Rådhusbuen 1, Postboks 100, 4000 Roskilde

  Er der akut brug for hjælp uden for kommunens åbningstid, skal du ringe til Midt- og Vestsjællands Politi på telefon 46 35 14 48. Politiet sætter dig i forbindelse med den sociale døgnvagt.

 • Støtte til underretninger:

  Ifølge Roskildemodellen skal en underretning indeholde følgende punkter:

  Hvor længe har problemet eksisteret? Og hvorfor underretter I netop nu?

  • Vær opmærksom på at være så konkret som muligt og udelad egne vurderinger og tolkninger

  Hvor længe har dagtilbud/ skolen kendt barnet/ den unge?

  • Beskriv barnets forløb hos jer og jeres kendskab til barnet

  En beskrivelse af barnets problemer og vanskeligheder

  • Vær konkret med eksempler og observationer fra dagligdagen

  En beskrivelse af barnets ressourcer

  • Vær også altid opmærksom på barnet styrker og kompetencer

  Hvad har dagtilbuddet/ skolen allerede gjort for at løse problemet?

  • Eksempler på de tiltag, I allerede har forsøgt uden effekt

  Hvordan har samarbejdet med forældrene indtil nu udformet sig?

  • Hvordan er jeres kontakt og hvordan har forældrene reageret på jeres bekymring?
 • Har jeg som fagperson en skærpet pligt til at underrette?

  Når du arbejder med børn og unge som fagperson (fx skolelærer, pædagog eller læge) gælder en skærpet underretningspligt i forhold til de børn, som du møder i kraft af dit arbejde. Faglige underrettere skal benytte den ikke anonyme løsning.

  Du kan læse mere i Roskildemodellen.

 • Kan jeg underrette anonymt?

  Du har mulighed for at være anonym, når du underretter om din bekymring for et barn eller en ung, der ikke trives eller udsættes for overgreb.

  • Anonyme underretninger modtages og behandles lige så seriøst som enhver anden underretning.
  • Ønsker du at være anonym, skal du være opmærksom på ikke at oplyse dit navn, når du underretter. Hvis du oplyser dit navn har kommunen pligt til at notere det, og personer med ret til aktindsigt vil kunne få det oplyst.
 • Hvad kan jeg som underretter få at vide?

  Når du har underrettet kommunen om din bekymring, får du – hvis du har opgivet dit navn – en skriftlig kvittering inden for 6 dage. Derefter hører du ikke mere til sagen fra kommunen.

  Når du som fagperson (fx skolelærer, pædagog, eller fodboldtræner) underretter kommunen, vil du som hovedregel blive indkaldt til at deltage i underretningsmødet. Du vil også få en tilbagemelding på, om underretningen har ført til en børnefaglig undersøgelse.

 • Hvad gør jeg når et barn eller en ung har brug for akut hjælp?

  Når du står i en situation, hvor et barn eller en ung er udsat for akut fare eller på anden måde har brug for akut hjælp uden for kommunens åbningstid, skal du ringe til Midt- og Vestsjællands Politi på telefon 46 35 14 48. Politiet sætter dig i forbindelse med den sociale døgnvagt.

  Inden for Kommunens åbningstid skal du ringe til Roskilde Kommune på telefon 46 31 59 51 fra mandag, tirsdag, onsdag 8 - 15.30, torsdag fra 8 - 17 og fredag 8 - 14.

 • Hvad sker der når jeg har underrettet?

  Når Børn og Unge har modtaget underretningen vil vi vurdere, om barnet eller den unge er udsat for akut fare. Vurderingen sker inden for 24 timer. Hvis barnet er udsat for akut fare, vil der blive handlet med det samme.

  Dernæst vil Børn og Unge indkalde forældrene til et underretningsmøde, hvor de vil tale om indholdet og bekymringerne i underretningen. Efter en konkret vurdering bliver der også talt med barnet eller den unge. Efterfølgende bliver det vurderet, hvilken hjælp der er brug for.

Kontakt

Børn og Unge
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

13.12.2018