You are here

UngeGuiden - den kommunale ungeindsats

  • Ung sidende på trætrappe i skoven

    Fotograf: Colourbox

Unge skal kun gå ét sted hen, når de har brug for kommunal hjælp og vejledning på deres vej mod uddannelse eller job. Roskilde Kommune har samlet den kommunale ungeindsats i UngeGuiden.

Kommunen har ansvaret for, at alle unge under 25 år får den nødvendige støtte til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den sammenhængende kommunale ungeindsats i Roskilde Kommune er forankret i UngeGuiden, som ligger på Bakkesvinget 67 F, 4000 Roskilde, telefon 46 31 31 00. Se mere på Ungeguidens hjemmeside.

Den 1. januar 2020 blev uddannelsesvejledere fra UU Roskilde/Lejre organiseret i UngeGuiden. UU Roskilde/Lejre og UngeGuiden har i forvejen et tæt samarbejde om de unge og er også fysisk samlet på Bakkesvinget.

UngeGuiden leverer en koordineret ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse og skal gøre dem parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. UngeGuiden har et særligt ansvar for de unge i overgangen mellem tilbud og følger løbende op på, at unge er på vej mod uddannelse eller job.

UngeGuiden arbejder sammen med indsatser i grundskolerne og sociale tilbud til unge under og over 18 år, med FGU-Skolen Øst og med byens ungdomsuddannelser, erhvervslivet, frivillige og foreninger om at fjerne de barrierer, der kan gøre det vanskeligt for unge at gennemføre en uddannelse eller finde og fastholde et job.

Opgaver i UngeGuiden i Roskilde Kommune

Uddannelsesvejlederne hjælper unge under 25 år med bl.a. uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen og 10. klasse, vejledning af 15-17-årige unge, og tilbud om vejledning til 18-24-årige, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Indtil 1. januar 2020 i Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Roskilde/Lejre og fra 1. januar i UngeGuiden. 

I UngeGuiden varetages jobcentrets funktioner og opgaver for unge under 30 år af job- og uddannelsesrådgivere og virksomhedskonsulenter i teams, der arbejder med borgere, som henvender sig for at søge om offentlig forsørgelse.

UngeGuiden vurderer, om unge, der har afsluttet grundskolen og er under 25 år, gennem et forløb på den Forberedende Grunduddannelse (FGU) kan blive parate til at begynde på en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Det sker i et tværfagligt samarbejde med de sociale indsatser.

UngeGuiden kan tildele en gennemgående kontaktperson - en ungeguide - til unge, når vi vurderer, at den unge af personlige eller sociale årsager har behov for én kontaktperson i kommunen. Ungeguidens opgave er at følge og støtte unge med aktive sager flere steder i kommunen, så de kan fastholdes på en ungdomsuddannelse eller i job.

UngeGuiden koordinerer de unges uddannelsesplan så den tager udgangspunkt i den unges aktuelle situation, uddannelses- og erhvervsønsker og mulighederne for at føre dem ud i livet.

Senest opdateret

11.06.2020