You are here

Vielse med en udlænding

Hvis du vil giftes i Danmark med en borger, der ikke har dansk statsborgerskab, er der særlige regler.

Hvis din kommende ægtefælle ikke er dansk statsborger, er der nogle særlige regler, I skal være opmærksomme på, hvis I ønsker at gifte jer.

Reglerne er forskellige alt efter om din kommende ægtefælle er borger fra et EU-land eller et ikke-EU-land eller fra Norden.

Vær opmærksom på, at sagsbehandlingstiden for vielse med en udlænding er minimum 6 uger.

Regler

 • Jeg vil giftes med en borger fra et EU-land

  Hvis du vil giftes med en borger fra et andet EU-land, som ikke har dansk CPR-nummer, skal du udfylde, underskrive og sende en ægteskabserklæring til:

  Roskilde Kommune, Borgerservice, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde

  Ægteskabserklæring

  Ægteskabserklæring - engelsk eller tysk (Marriage declaration / Eheerklärung)

  Husk at vedlægge:

  • Er du født i udlandet, skal du sende en kopi af dit pas. Det samme gælder din kommende ægtefælle.
  • Er du enke/enkemand, skal du sende en kopi af skifteretsattesten eller den originale dødsattest, hvis det drejer sig om udlandet. Det samme gælder din kommende ægtefælle. Derudover skal I sende en autoriseret oversættelse af dødsattesten til dansk, tysk eller engelsk.
  • Er du skilt ved dom inden for de sidste 8 uger, skal du sende en kopi af skilsmissedommen med ankepåtegning. Er du skilt i udlandet, skal du sende en kopi af den originale skilsmisseattest og en autoriseret oversættelse til dansk, tysk eller engelsk. Det samme gælder din kommende ægtefælle.
  • Bor du uden for dit hjemland, skal du vedlægge bevis for lovligt ophold. Det samme gælder din kommende ægtefælle.
  • Bor du i udlandet, skal du sende en civilstandsattest fra bopælslandet. Det samme gælder din kommende ægtefælle. Civilstandsattesten skal sendes i en autoriseret oversættelse til dansk, tysk eller engelsk. Civilstandsattesten må max. være 4 måneder gammel.
  • Er du eller din kommende ægtefælle ikke fyldt 18 år, kan I som udgangspunkt ikke blive gift. I visse tilfælde kan der dog gives dispensation. Kontakt Borgerservice for mere information.

  Dokumenterne skal legaliseres. Dokumenter fra USA, Canada, Australien, New Zealand eller Tyrkiet skal ikke legaliseres.

  Udenlandske dokumenter skal indsendes i god tid på grund af forlænget ekspeditionstid.

 • Jeg vil giftes med en borger fra et ikke-EU-land

  Hvis du vil giftes med en borger fra et ikke-EU-land, som ikke har dansk CPR-nummer, skal du udfylde, underskrive og sende en ægteskabserklæring til:

  Roskilde Kommune, Borgerservice, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde

  Ægteskabserklæring

  Ægteskabserklæring - engelsk eller tysk (Marriage declaration / Eheerklärung)

  Husk at vedlægge:

  • Er du født i udlandet, skal du sende en kopi af dit pas. Det samme gælder din kommende ægtefælle.
  • Er du enke/enkemand, skal du sende en kopi af skifteretsattesten eller den originale dødsattest, hvis det drejer sig om udlandet. Det samme gælder din kommende ægtefælle. Derudover skal I sende en autoriseret oversættelse af dødsattesten til dansk, tysk eller engelsk.
  • Er du skilt ved dom inden for de sidste 8 uger, skal du sende en kopi af skilsmissedommen med ankepåtegning. Er du skilt i udlandet, skal du sende en kopi af den originale skilsmisseattest og en autoriseret oversættelse til dansk, tysk eller engelsk. Det samme gælder din kommende ægtefælle.
  • Bor du uden for dit hjemland, skal du vedlægge bevis for lovligt ophold. Det samme gælder din kommende ægtefælle.
  • Bor du i udlandet, skal du sende en civilstandsattest fra bopælslandet. Det samme gælder din kommende ægtefælle. Civilstandsattesten skal sendes i en autoriseret oversættelse til dansk, tysk eller engelsk. Civilstandsattesten må max. være 4 måneder gammel.
  • Er du eller din kommende ægtefælle ikke fyldt 18 år, kan I som udgangspunkt ikke blive gift. I visse tilfælde kan der dog gives dispensation. Kontakt Borgerservice for mere information.

  Udenlandske dokumenter skal indsendes i god tid på grund af forlænget ekspeditionstid.

 • Jeg eller min ægtefælle er nordisk statsborger bosat i Norden og vil giftes på Roskilde Rådhus

  Som nordiske statsborgere skal I først anmode om en prøvelsesattest fra jeres hjemkommune. Herefter skal I sende prøvelsesattesten  samt et følgebrev om, hvilken dato I vil giftes til: 

  Roskilde Kommune, Borgerservice, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde

  Hvilke dokumenter, I skal vedlægge, afhænger af, hvilket land, du eller din kommende ægtefælle har statsborgerskab i:

  Sverige (Kontakt Skatteverket i din kommune)

  • Hindersprövning
  • Personbevis for begge parter
  • Intyg om vigsel

  Norge (kontakt Folkeregistret i din kommune)

  • Prøvningsattest
  • Kopi af pas
  • Dåbsattest

  Island, Færøerne, Grønland og Finland: 

  • Prøvelsesattest

  Hvis I begge bor i udlandet skal I betale et vielsesgebyr på 870 kr. Gebyret gælder også for danske statsborger, bosat i udlandet.

 • Jeg bor i udlandet og vil giftes på Roskilde Rådhus

  Hvis du bor i udlandet og gerne vil giftes på Roskilde Rådhus, skal du udfylde, underskrive og sende en ægteskabserklæring til:

  Roskilde Kommune, Borgerservice, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde

  Ægteskabserklæring

  Ægteskabserklæring - engelsk eller tysk (Marriage declaration / Eheerklärung)

  Husk at vedlægge:

  • Kopi af dit pas.
  • Er du enke/enkemand, skal du sende en kopi af skifteretsattesten eller den originale dødsattest, hvis det drejer sig om udlandet. Derudover skal du sende en autoriseret oversættelse til dansk, tysk eller engelsk.
  • Er du skilt ved dom inden for de sidste 8 uger, skal du sende en kopi af skilsmissedommen med ankepåtegning. Er du skilt i udlandet, skal du sende en kopi af den originale skilsmisseattest og en autoriseret oversættelse til dansk, tysk eller engelsk.
  • Bor du i udlandet, skal du sende en civilstandsattest fra bopælslandet. Det samme gælder din kommende ægtefælle. Civilstandsattesten skal sendes i en autoriseret oversættelse til dansk, tysk eller engelsk. Civilstandsattesten må max. være 4 måneder gammel.
  • Er du statsborger i et ikke-EU land, skal du sende en underskrevet blanket om ægtefællesammenføring.
  • Er du asylansøger, kan du som udgangspunkt ikke blive gift. I visse tilfælde kan der dog gives dispensation. Kontakt Borgerservice og få mere at vide.
  • Er du ikke fyldt 18 år, kan du som udgangspunkt ikke blive gift. I visse tilfælde kan der dog gives dispensation. Kontakt Borgerservice og få mere at vide.

  Dokumenterne skal legaliseres. Dokumenter fra USA, Canada, Australien, New Zealand eller Tyrkiet skal ikke legaliseres.

  Udenlandske dokumenter skal indsendes i god tid på grund af forlænget ekspeditionstid.

  Hvis I begge bor i udlandet skal I betale et vielsesgebyr på 870 kr. Gebyret gælder også for danske statsborger, bosat i udlandet.

 • Jeg bor i udlandet og vil giftes i udlandet

  Borgerservice kan udstede dokumentation for, at du ikke er gift.

  Vi kan udstede to forskellige dokumenter. Det er derfor vigtigt, at du undersøger hvilken dokumentation, de lokale myndigheder ønsker at se.

  1. Bopælssattest

  En bopælsattest påført civilstand er dokumentation på din sidst tilmeldte adresse og din civilstand, da du meldte udrejse fra Danmark. Når du bor i udlandet, skal du kontakte Folkeregisteret for at få udstedt en bopælsattest påført civilstand. Det er gratis for udenlandsdanskere.

  2. Ægteskabsattest

  En ægteskabsattest er dokumentation på, at du ifølge dansk lov har ret til at indgå ægteskab. Vi udfærdiger ægteskabsattesten på baggrund af de oplysninger, I afgiver i ægteskabserklæringen. Gebyret for udstedelse af en ægteskabsattest til udenlandsdanskere er 870 kr., som I kan betale med dankort, efter I har udfyldt ægteskabserklæringen.

  Ægteskabserklæring

  Ægteskabserklæring - engelsk eller tysk (Marriage declaration / Eheerklärung)

Kontakt

Borgerservice
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

19.01.2018