You are here

Indsigtsret

Formålet med indsigtsretten er at give dig mulighed for at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Sådan skaber vi åbenhed omkring de personoplysninger, som vi behandler.

Alle kan anmode om indsigtsret. Det står i databeskyttelseslovens afsnit III. Du har ret til at få oplyst, om der behandles oplysninger om dig og hvilke oplysninger, der behandles. Indsigtsretten omfatter kun oplysninger om dig selv.

Sådan får du indsigt

Der er ingen særlige krav til, hvordan du skal bede om indsigt. Det kan ske via e-mail, brev, telefonisk eller ved personlig henvendelse på rådhuset.

Det er ikke et krav, at du begrunder dit ønske om indsigt.

Det kan være, at vi beder dig præcisere din anmodning om indsigt, dette gør vi typisk for at forsøge at forkorte sagsbehandlingstiden.

Få mere at vide

 • Svar på indsigtsbegæringen

  Roskilde Kommune skal behandle din indsigtsbegæring inden for fire uger fra modtagelsen.

  Hvis kommunen undtagelsesvis ikke kan besvare indsigtsbegæringen inden for fire uger, skal kommunen underrette dig om, hvorfor det ikke kan lade sig gøre - og hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.

  Kommunen vil besvare din indsigtsanmodning ved at fremsende en kopi af oplysningerne til dig.
   

 • Indholdet af indsigten

  Hvis kommunen behandler personoplysninger om dig, skal besvarelsen af indsigtsanmodningen indeholde meddelelse om:

  • hvilke oplysninger der behandles
  • behandlingen / behandlingernes formål
  • kategorierne af modtagere af oplysningerne
  • hvorfra oplysningerne stammer
  • hvilket tidsrum kommunen opbevarer oplysningerne
  • din ret til at få berigtigelse/sletning eller begrænsning af/indsigelse mod behandlingen
  • retten til at klage til Datatilsynet
 • Her kan du ikke få indsigt

  Der er visse typer af oplysninger, som kommunen på grund af databeskyttelsesreglerne ikke kan give indsigt i.

  De vigtigste undtagelser er:

  • afgørende hensyn til private interesser, herunder hensynet til dig
  • afgørende hensyn til offentlige interesser
  • hensynet til forretningshemmeligheder eller ophavsret

  Du kan læse mere her:

  Persondataforordningen

  Databeskyttelsesloven

  Datatilsynets hjemmeside

Senest opdateret

31.10.2018