You are here

Den Sociale Pris

Like My Life, som er Roskilde Kommunes fritidspasordning, uddeler sammen med Roskilde Idrætsunion (RIU) Den Sociale Pris.

Kriterier for modtagelse

Den Sociale Pris uddeles til en forening eller en person, der har gjort noget særligt ud af at skabe socialt liv i en forening og medvirket til:

  • At tiltrække ikke-foreningsvante børn til foreningen
  • At fastholde sårbare børn og unges tilknytning til idrætslivet
  • At tage særlige sociale initiativer eller arrangere ekstraordinære oplevelser for børn og unge

Med Den Sociale Pris følger 10.000 kr.

Prisuddeling

Den Sociale Pris uddeles ved RIUs årlige Idrætsfest, som afholdes i januar.

Tidligere prismodtagere

2017: Roskilde Håndbold

2016: Roskilde Handicap Idrætsforening

2015: Sønderlundskvarterets Idrætsforening

2014: Roskilde Håndbold

2013: Roskilde Handicap Idrætsforening

Senest opdateret

09.11.2018