You are here

Fritidspasordningen Like My Life

Med et fritidspas kan børn og unge i Roskilde Kommune få hjælp og støtte til at starte til en fritidsaktivitet og få adgang til Roskildes foreningsliv.

Roskilde Kommune ønsker at give børn og unge lige muligheder for at deltage i forenings- og fritidslivet. Fritidspasordningen er målrettet ikke-foreningsaktive børn og unge i alderen 6-17 år fra familier bosat i Roskilde Kommune.

Fritidspasordningen tilbyder kontingenttilskud til foreningsaktiviteten, ligesom vi sammen med Red Barnet tilbyder fritidsvejledning og følgeordning.

 

Fritidsvejledning og følgeordning

Fritidspas og Red Barnets indsats ”Plads til Alle” samarbejder om at hjælpe børnene ud i forenings- og fritidslivet. Er der i familien brug for vejledning om, hvad man kan gå til, kan en frivillig fra Red Barnet hjælpe familien og barnet på vej med at vælge den rette aktivitet.

Den frivillige kan ligeledes følge barnet til aktiviteten de første par gange til barnet føler sig trygt. Dette er erfaringsmæssig med til at sikre en større forankring i foreningen.

Tilskud til stævner og ture

En stor del af det sociale kit i foreningen er deltagelse i stævner, ture o.lign. For at undgå, at barnet bliver socialt ekskluderet i foreningen, med deraf følgende risiko for frafald kan et tidskud på op til 500 kr. pr. barn pr. år og som forvaltningen sagsbehandler, være med til at sikre barnets fortsatte foreningsdeltagelse. 

Hvordan søger man Fritidspas?

Uanset om man søger økonomisk tilskud, vejledning og/eller følgeordning skal man udfylde vores ansøgningsskema, som ligeledes skal underskrives af forældre/værge. Der søges særskilt til stævner og ture, se mere under punktet nedenfor "Hvordan ansøger man?".

Om Fritidspasordningen

 • Hvad kan man modtage Fritidspas til?

  Et Fritidspas gives som kontingenttilskud, hvor man kan modtage op til 1000 kr. for den aktuelle sæson. Koster kontingentet mere end 1000 kr., skal familien selv betale resten. Fritidspasset udbetales som udgangspunkt direkte til foreningen. 

  For at sikre fastholdelse i foreningen er det muligt at ansøge til efterfølgende sæsoner eller ved foreningsskift. Der kan gives reduceret kontingenttilskud i op til to efterfølgende sæsoner. 
  Fritidspasordningen kan derudover bevillige tilskud til ture på op til 500 kr. årligt, hvis dette kan medvirke til at sikre barnets fastholdelse i foreningen.

  Man kan søge Fritidspas til:

  • Folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune
  • Roskilde Musiske skole, herunder billedskolen
  • Roskilde Kulturskole

  Der gives ikke tilskud til kommercielle aktører som eks. fitnesscentre, dansestudier og lignende. Fritidspas gives ikke til udstyr, kun til kontingenttilskud.

  Tilskud til Stævner og ture: Se under punktet "Hvordan ansøger man".

 • Hvordan bruger man fritidsvejledning og følgeordning?

  Red Barnets indsats "Plads til Alle" hjælper børn godt i gang med et sundt og aktivt fritidsliv.

  Fritidsvejledning

  Red Barnets frivillige kan give vejledning til familien om, hvad barnet kan gå til, hvilke foreninger og hold der findes, hvordan man tilmelder sig mv. Dette foregår typisk i barnets hjem sammen med forældrene. Hvis der er brug for det, kan den frivillige også tilbyde følgeordning.

  Følgeordning

  Red Barnets frivillige kan følge barnet til og fra fritidsaktiviteter, i en periode, så længe der er behov, og indtil barnet føler sig tryg i foreningen. Familien og den frivillige aftaler sammen, hvordan barnet følges og den frivillige fungerer som bindeled mellem barnet og fritidsaktiviteten.

  Den frivilliges rolle knytter sig kun til barnets fritidsinteresse, og det er indenfor den ramme, at den frivillige kan bistå barnet og familien. 

  Alle frivillige bliver uddannet af Red Barnet til at varetage opgaven og der er ligeledes indhentet børneattest på dem, ligesom de er bekendte med Red Barnets samværspolitik og børnebeskyttelsespolitik.

  Både fritidsvejledning og følgeordning kan man vælge i ansøgningsskemaet her på siden.

 • Hvordan ansøger man?

  Fritidspas:

  Uanset om man søger økonomisk tilskud, vejledning og/eller følgeordning skal ansøgningsskemaet benyttes. Man ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet, der ligger her på siden, herunder afkrydse om man søger kontingenttilskud, fritidsvejledning og/eller følgeordning. Ansøgningsskemaet skal underskrives af forældre/værge.

  Når skemaet er udfyldt kan det sendes med mail (enten scannet eller ved at tage et billede i god kvalitet) til likemylife@roskilde.dk eller med almindelig post (Fritidspasordningen LikeMyLife, Roskilde Kommune, Kultur og Idræt, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde).

  Vi bestræber os på, at behandle ansøgningerne så snart de kommer ind, men i perioder kommer der rigtig mange ansøgninger og så kan der gå lidt tid. Jo mere grundigt ansøgningsskemaet er udfyldt, jo større er også muligheden for en hurtig sagsbehandling.

  Stævner og ture:

  Ansøgningsskema er under udarbejdelse, så indtil det er klar, kan man ansøge ved at sende en mail til fritidspasordningen på likemylife@roskilde.dk, hvor man angiver navn og fødselsdato på barnet, hvilken aktivitet der søges til og i hvilken forening det foregår samt en kort motivation for ansøgningen. Herefter behandles ansøgningen administrativt.

 • Har du yderligere spørgsmål?

  Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at skrive til Fritidspasordningen LikeMyLife på likemylife@roskilde.dk

 • Find din forening her

  Du kan selv søge blandt de foreninger vi har registreret i Roskilde Kommune. Det kan du gøre via Foreningsportalen og søge på foreningsnavn, aktivitet eller type af forening via udsnit. 

  Udover foreningslivet har Roskilde Kommunes Ungdomsskole også en stribe gratis hold man kan gå på fra man er fyldt 12 år/er startet i 6. klasse.

  Læs mere om mulighederne i Ungdomsskolen.

 • Andre muligheder for kontingentstøtte

  Kan du af forskellige årsager ikke få økonomisk støtte fra Fritidspasordningen, findes der andre steder at søge økonomisk hjælp til foreningslivet, herunder:

  Foreningsliv for alle, DGI

  Formålet med Foreningsliv for alle er at fremme deltagelse i det lokale idræts- og foreningsliv for børn og unge op til 18 år af vanskeligt stillede forældre. Alle foreninger, der er medlem af DGI, kan søge om økonomisk støtte.

  Læs mere om Foreningsliv for alle.

  Fritidspuljen, Dansk Flygtningehjælp

  Fritidspuljen støtter flygtningebørn under 18 år med kontingent til fritidsaktiviteter, så de har mulighed for et aktivt fritidsliv på lige fod med deres jævnaldrende kammerater i det lokale foreningsliv. Fritidspuljen giver støtte til etablerede forenings- og fritidsaktiviteter, og aktiviteten kan dermed være alt inden for idræt og kultur som f.eks. fodbold, spejder, svømning, musik og billedkunst. Puljen giver økonomisk støtte til kontingentet med op til 1.000 kr. årligt.

  Læs mere om Fritidspuljen fra Dansk Flygtningehjælp

  Idræt for alle børn, DIF

  Foreninger under DIF kan søge puljen til børn eller unge under 18 år af økonomisk vanskeligt stillede forældre og herigennem modtage støtte til betaling af barnets kontingent. Idræt for alle til formål at hjælpe udsatte børn og unge under 18 år med at overkomme de økonomiske udfordringer, der er i forbindelse med at dyrke foreningsidræt.

  Støtten fordeles til trængende børn og familier efter et gensidigt tillidsforhold, hvor den enkelte familie kontakter idrætsforeninger under DIF og herigennem modtager støtten til betaling af deres kontingent.

  Læs mere om Idræt for alle børn - klik på Idræt For Alle Børn.

 • Til skoler, foreninger, professionelle mv.

  Har du i dit daglige frivillige eller professionelle arbejde med børn at gøre, som kunne have gavn af den støtte fritidspas kan tilbyde, er du meget velkommen til at kontakte os så vi kan lægge rammerne for et tættere samarbejde.

  Vi og eventuelt Red Barnet kommer meget gerne ud til din klub, skole, forening eller lignede og tager en nærmere snak om, hvordan vi sammen kan hjælpe endnu flere børn og unge bedre.

  Skriv til os på likemylife@roskilde.dk.

 • Den Sociale Pris

  Fritidspasordningen uddeler sammen med Roskilde Idrætsunion (RIU) hvert år i januar Den Sociale Pris til en person eller idrætsforening, der har gjort noget særligt ud af, at skabe socialt liv i en idrætsforening, herunder

  • At tiltrække ikke-foreningsvante børn til foreningen
  • At fastholde sårbare børn og unges tilknytning til idrætslivet
  • At tage særlige sociale initiativer eller arrangere ekstraordinære oplevelser for børn og unge

  Med Den Sociale Pris følger 10.000 kr.

  Kender du en oplagt modtager af den sociale pris, kan du skrive dit forslag med en motivation til Fritidspasordningen på likemylife@roskilde.dk

  Du kan læse mere om Den Sociale Pris her.

Kontakt

Kultur og Idræt
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

01.03.2021