You are here

Historien om Alle Tiders Musikby

Se det stort anlagte show da Alle Tiders Musikby blev lanceret 30. oktober 2017. Video: Julie Malmstrøm.

Idéen om Alle Tiders Musikby har været længe undervejs. Her kan du læse om historien og udviklingen.

Fra Musikby 2020 til Alle Tiders Musikby

Roskilde Kommunes strategi for Alle Tiders Musikby udvikledes med blandt andet aktører fra musikmiljøet i Roskilde Kommune. Ansvaret for den løbende udvikling af handleplanen for Alle Tiders Musikby er placeret i et § 17 styk. 4-udvalg, kaldet Musikbyudvalget (før: Musikby2020 udvalget), med borgmesteren som formand. Udvalget består af repræsentanter fra byrådet samt relevante eksterne parter.

En arbejdsgruppe på tværs af musikaktører i Roskilde Kommune og kommunalt ansatte blev delt ud i arbejdsgrupper og udformede forslag til strategien.

Da arbejdet med Roskilde Musikby startede, var strategien navngivet 'Musikby 2020'. Navnet blev sidenhen skiftet til Alle Tiders Musikby. Strategien om et gennemmusikalsk Roskilde, skal nemlig ikke slutte i år 2020, men blive ved med at udvikle sig.

I 2005 fik Roskilde Kommune sin første musikbystrategi. Resultaterne af den strategi er blandt andet Musicon og RAGNAROCK - museet for pop, rock og ungdomskultur

Husk, du kan altid holde dig opdateret på Roskilde Kultur og Idræts Facebookside.

Vejen til Alle Tiders Musikby

 • Alle Tiders Musikby: fra begyndelsen til i dag

  Marts 2018: Et stort punkt i handleplanen udføres med ansættelsen af en Musikbysupervisor  pr. 1. marts. 

  Januar 2018: Arbejdet med at udpege Musikbyambassadører i kommunens forskellige afdelinger påbegyndes.

  Oktober 2017: Mandag d. 30. oktober blev strategien for Alle Tiders Musikby lanceret. Det skete ved et stort anlagt show på Gimle med taler fra b.la. Roskilde Festival og borgmester Joy Mogensen. Samtidig blev Roskildes varierede musikliv vist frem med en mangfoldighed af forskellige optrædener. Lanceringen var samtidig en del af Roskildes Spil Dansk-uge og var således med til at sparke gang i en hel uges musikfest.

  November 2017: Handleplanen vedtages. Strategien og den sammenhængende handleplan er nu blevet vedtaget, og arbejdet med at føre alle de mange idéer ud i hele Roskilde Kommune går i gang!

  August 2017: Strategien vedtages enstemmigt af Roskilde Byråd.

  Musikby2020-udvalget skifter navn til Musikbyudvalget og Musikby2020-strategien omdøbes Alle Tiders Musikby.

  Maj 2017: Forslagene til strategien bliver politisk behandlet af relevante fagudvalg.

  September 2016 - maj 2017: Arbejdsgrupperne og Musikby2020-udvalget formulerede inputs og forslag til strategien. Blandt andet afholdtes forskellige arrangementer med fokus på idéudveksling, eksempelvis:

  • 31. maj 2017: Åbent med fokus på social - og sundhed i Alle Tiders Musikby i Byens Hus. Alle musikaktører og andre interesserede, var velkomne.

  • 26. januar 2017: åbent møde omkring synlighed og Alle Tiders Musikby på Roskilde Bibliotek. Alle musikaktører og andre interesserede, var velkomne.

  • 23. november 2016: åbent møde om netværk på tværs af musikaktører i Byens Hus. Alle musikaktører og andre interesserede, var velkomne.

  • 1. September 2016: Kick-off på RAGNAROCK d. 1. september. Her udviklede musikaktører, borgere og kommunen i fællesskab gode og visionære ideer til strategien for Roskilde Musikby.

  August 2016: Indstillingssag om oprettelse af § 17, stk. 4 udvalg ifm. Musikby 2020. Udvalget navngives Musikby2020

  Marts 2016: Byrådet godkendte procesplanen for strategiarbejdet for Musikby 2020.

  December 2015: Byrådet godkendte Kultur- og Idrætspolitikken – hvor strategien for Musikby 2020 er ét af målene.

Senest opdateret

28.09.2018