You are here

Hvad er et sundhedsspor?

Et sundhedsspor er en opmålt motionssti på 1-2,5 km, hvor du kan teste din kondition.

Testen foregår ved, at du går eller løber ruten og tager tid på det. Bagefter kan du aflæse dit kondital på de tavler, der står ved målstregen.

Du skal blot på forhånd kende din vægt og højde.

Testen kan bruges af alle fra 10 år og opefter, og du behøver ikke at være i topform i forvejen. Tværtimod kan det være en rigtig god ide at bruge sporet, hvis du ikke er i så god form. Og du vil hurtigt se forbedringer.

Hvor ligger sundhedssporene?

Jyllingesporet ligger i stisystemet mellem Jyllinge Skole og Baunehøjskolen med start og mål på stien ud for Marsvej.

Gulddyssesporet ligger i Gulddysseskoven i arealet bag Margretheskolen og Fjordskolen med start og mål ved parkeringspladsen ved Gundsømagle Parkvej.

Hedegårdssporet ligger på atletikbanen bag Hedegårdenes Skole i Roskilde Øst.

Sporet ved Jakobskirken ligger i Roskilde Syd i den lille skov bag Østervangsskolen. Start og mål udfor Jakobskirken.

Vibysporet ligger i Viby Idrætsanlæg bag Peder Syv Skolen. Start og mål udfor parkeringspladsen.

Fakta om sundhed og kondition

Konditionen er en af de faktorer, der betyder mest for din sundhed.

En god kondition giver dig en bedre livskvalitet og et bedre humør her og nu, og dine chancer for at få et langt og godt liv er betydeligt forøget.

Konditallet fortæller om din generelle sundhedstilstand. Når du forbedrer din kondition, bliver din krop bedre til at optage ilt og dit hjerte bliver stærkere.

Samtidig bliver din krop bedre til at omsætte fedt og sukker til energi, og du forbedrer din muskelstyrke og styrker dit nervesystem.
Jo mere du motionerer, jo bedre kondition!

Beregningerne af de kondital, der findes på tavlerne ved sundhedssporene, er nøjagtigt tilpasset det enkelte spor ud fra længde, terrænstigning og belægning.

Sundhedssporene er ikke mindst velegnede til børn og unge og dermed til brug på skoler og ungdomsuddannelser i forbindelse med idrætsundervisningen og/eller motionsindsatser.

Der findes en særlig webfunktion til skolebrug, hvor man f.eks. kan registrere elevernes individuelle resultater, se gennemsnittet i en gruppe eller klasse samt en grafisk fremstilling over udviklingen individuelt, på klasse- eller skoleniveau.

Virksomheder og foreninger kan også bruge sundhedssporet og på den måde sætte fokus på motion og sundhed.  Tag fx en konditionstest, når I starter sæsonen i foreningen, varmer op til "Vi cykler til arbejde", Parkstafet og Gadeløb. Eller måske som startskud til en motionsaftale med kolleger eller venner, der også vil i bedre form.

Senest opdateret

24.04.2019