You are here

Kom Ud og Leg-puljen

Puljen støtter initiativer, der fremmer bevægelse, oplevelse og leg, så hele Roskilde Kommune bliver et sjovere og sundere sted at bo.

Kom ud og leg arbejder med

 • at tilbyde borgere, foreninger og institutioner vejledning og midler til at udvikle nye faciliteter og aktiviteter i deres lokalområde og efterfølgende at sætte gang i dem
 • at det skal være nemt at lave aktiviteter i byen. Hvis der er reguleringer eller lignende, der hindrer aktiviteter, skal de revurderes
 • at sikre, at det legende og bevægelsesorienterede indtænkes, når kommunen alligevel planlægger, bygger eller laver anlæg

Hvad er Kom Ud og Leg-projektet

Kom Ud og Legs hjemmeside, kan du læse mere om de projekter, som Kom Ud og Leg-puljen har støttet

Kom Ud og Leg-puljen er på 300.000 kr. årligt og tilskud bevilges af Kom Ud og Leg-teamet.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger behandles løbende.

Spørgsmål og svar

 • Hvem kan søge?

  Alle med en god idé - både foreninger og privatpersoner.

 • Hvad kan jeg søge til?

  Faciliteter og aktiviteter der lægger op til nye former for leg, bevægelse og kulturel udfoldelse i byrummene i Roskilde Kommune.

 • Hvornår får jeg svar?

  Du vil blive kontaktet pr. mail indenfor 1 - 2 uger af Kom Ud og Leg-teamet. Ofte er der behov for at få uddybet ansøgningen telefonisk, pr. mail eller ved et møde.

Kom Ud og Leg logo

Kom Ud og Leg-teamet

Pernille Hasløv

Forenings- og idrætskonsulent i Kultur og Idræt

Christina B. Zingenberg

Landskabsarkitekt i Veje og Grønne områder

Du kan også søge fondsstøtte

Ud og Kom Ud og Leg-puljen, kan du også søge fondsstøtte. Der findes mange flere fonde end dem vi har listet op herunder, men det er et godt sted at starte.

LOA - Lokale og Anlægsfonden

Fonden udvikler og støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid samt tilbyder rådgivning på området. Der stilles krav om faciliteter af en arkitektonisk og funktionel kvalitet, som kan inspirere udviklingen og skabe flere, bedre og nye muligheder for aktivitet.

Fonden Realdania

Realdania støtter bredt forskellige initiativer, som hver på deres måde er med til at udvikle og forandre det byggede miljø i Danmark. For at et projekt kan få støtte, er det afgørende, at det har demonstrationsværdi.

Nordea-Fonden

På motionsområdet omfatter Nordea-Fonden aktiviteter, der fremmer eller skaber viden om bevægelse. Fonden støtter bredt aktiviteter eller projekter, der skaber nye og gode friluftsoplevelser og som inspirerer til at dyrke mere, anderledes og måske nye former for motion og idræt.

National platform for gadeidræt

Her kan søges om støtte til gadeidrætsaktiviteter og -faciliteter, netværksarrangementer, partnerskaber mm.

Kontakt

Kultur og Idræt
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Kultur og Idræt
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

07.01.2019