You are here

Musikbypuljen

Har du en idé til et projekt, en aktivitet eller et arrangement, der kan være med til at udfolde Alle Tiders Musikby Roskilde?

Musikbypuljen støtter initiativer, der kan få musikken til at spille en rolle i mange menneskers liv og som udvikler musiklivet på tværs af Roskilde Kommune (og verden omkring os).

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristerne i 2019 er 12. februar, 29. april, 16. august og 18. oktober. Musikbyudvalget behandler ansøgninger på deres møder i marts, maj, september og november måned. Udvalget består af både politikere og repræsentanter fra musiklivet. 

Ansøgninger om tilskud på max. 25.000 kr. behandles af administrationen i løbet af året, og så længe der er midler. (I enkelte tilfælde gives der støtte til underskudsgaranti).

Personoplysninger

Vær opmærksom på, at dine kontaktoplysninger og din ansøgning vil fremgå af materialet til den politiske behandling af sagen. Sagen vil være offentlig tilgængelig, og alle kan desuden søge om aktindsigt i sagen.

Læs mere om

 • Hvem kan søge?

  Puljemidlerne kan søges af:

  • Foreninger
  • Grupper
  • Institutioner (herunder kommunale institutioner ifm. samarbejde med musikaktørerne)
  • Enkeltpersoner

  Ansøgere, som ikke har lokal forankring, skal indgå samarbejde om arrangementet/projektet med lokale foreninger, grupper, institutioner eller personer.

 • Hvad kan jeg søge til?

  Aktiviteter der udfolder Musikbystrategien – enten ved at understøtte eller realisere konkrete tiltag i handleplanen eller ved at introducere nye initiativer der kan medvirke til at indfri de målsætninger der er formuleret for strategien – nemlig ’Musik for alle’ og ’Musik sammen’. 

  Kriterier for at få tilskud fra puljen er:

  • At initiativet understøtter Musikbystrategien.
  • At initiativet ikke er igangsat eller gennemført.
  • At initiativet skal påbegyndes senest tre måneder efter bevillingen.
  • Regnskabet for initiativet skal aflægges senest to måneder efter, initiativet er afsluttet.
  • At initiativet er et åbent tilbud.
  • At initiativet ikke er kommercielt.
  • At initiativet markedsføres under #AlleTidersMusikby og på Kulturbasen.dk , samt at Roskilde Kommune krediteres for at have give støtte til initiativet.

  Der lægges vægt på:

  • At initiativerne er baseret på samarbejde på tværs – lokalt, regionalt, nationalt og internationalt

  Du kan læse strategien for Alle Tiders Musikby og finde inspiration i de initiativer der allerede er beskrevet i handleplanen på roskilde.dk/musikby.

 • Hvornår får jeg svar?

  Ansøgninger på max. 25.000 kr. kan forvente at få svar efter 1-2 uger. (Ansøgninger behandles ikke i juli måned.)

  Ansøgninger på over 25.000 kr. kan forvente svar 1 uge efter Musikbyudvalgsmødet, hvor ansøgningen er blevet behandlet. 

  Musikbyudvalget består af både politikere og repræsentanter for musiklivet. 

 • Hvor kan jeg få hjælp og vejledning?

  Vi anbefaler at du orienterer dig i Musikbystrategien og handleplanen, som du kan finde her roskilde.dk/musikby

  Har du spørgsmål til puljen eller brug for sparring på din idé er du meget velkommen til at kontakte projektleder Kit Lindved Sværke på kitlind@roskilde.dk/ 46 31 40 95 eller Musikbysupervisor Mikael Pass på mikaelpa@roskilde.dk / 29 26 33 43.

Senest opdateret

04.03.2019