You are here

Puljen til store idræts- og kulturarrangementer

Foreninger kan søge om tilskud til større idræts- og kulturarrangementer i Roskilde.

Om puljen til store idræts- og kulturarrangementer

Puljen støtter primært større idrætsarrangementer så som nationale mesterskaber, internationale stævner eller mesterskaber med mange deltagere og tilskuere, samt anden vederlagsfri brug af kommunale arealer og faciliteter til kulturarrangementer.

Det er ikke muligt at søge puljen i resten af 2019, da der ikke flere penge tilbage for i år.

Puljen til store idræts- og kulturarrangementer er på 250.000 kr. årligt, og tilskud bevilges af Kultur- og Idrætsudvalget.

Ansøgningskrav

Ansøgning skal indeholde:

 • Udførlig projektbeskrivelse
 • Budget hvoraf det fremgår, hvilke udgifter der ønskes dækket af tilskud

Spørgsmål og svar

 • Hvem kan søge?

  Godkendte folkeoplysende foreninger og nationale forbund.

 • Hvad kan jeg søge til?

  Puljen til store idræts- og kulturarrangementer støtter i prioriteret rækkefølge:

  1) Vederlagsfri brug af kommunale arealer og faciliteter

  Der gives fortrinsvis tilskud til dækning af arrangørens udgifter ved brug af kommunale udendørsarealer og faciliteter. Det gælder fx. udgifter til afspærring af veje og dækning af udgifter for brug af kommunale skoler til overnatning. Aktivitetslokaler anvises efter gældende regler for folkeoplysende virksomhed og kan anvendes på favorable vilkår.

  2) Underskudsgaranti

  Der kan stilles underskudsgaranti i henhold til fremsendt budget for poster i budgettet som arrangøren ikke har indflydelse på, typisk entreindtægter. Normalt kan der ikke gives garanti til udgifter til lokaler, spisning og diverse udgifter, som er en naturlig del af det praktiske arrangement.

  3) Repræsentative udgifter

  Der kan kun i særlige tilfælde gives tilskud til banketter, receptioner og lignende og kun hvis det har et repræsentativt sigte for Roskilde Kommune.
  Et ønske om erindringsgaver kan normalt afgøres af borgmesteren, men ved større arrangementer skal det angives som en del af ansøgningen.

  Tilskuddet udgør minimum 15.000 kr. pr. ansøgning, da puljen kun støtter større arrangementer.

 • Hvornår får jeg svar?

  Ansøger modtager et bevillingsbrev pr. mail senest 5 - 6 uger efter modtagelsen, såfremt tilskuddet bevilges.

  Tilskuddet afregnes senest to måneder efter arrangementets afholdelse.

Kontakt

Kultur og Idræt
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Kultur og Idræt
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

14.03.2019