You are here

Socialt bedrageri

Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du anmelde det til Roskilde Kommune her på siden.

For at vi kan behandle sagen, skal anmeldelsen indeholde så mange af følgende oplysninger som muligt:

 • Hvem anmeldelsen drejer sig om – navn og adresse
 • Hvilken form for socialt bedrageri
 • Navn og adresse på evt. modpart (arbejdsgiver, samlever, ægtefælle eller kæreste)
 • Dine oplysninger på anmeldelsen
 • Konkrete observationer (f.eks. registreringsnummer på bil, tidspunkter for observation)

Vi behandler alle anmeldelser. Du kan vælge at være anonym eller at give dig til kende. Du er ikke anonym hvis du vælger at ringe til Kontrolteamet og vi kan se hvilket telefonnummer du ringer fra ELLER hvis du skriver en mail om dine observationer.

Se kontaktoplysninger nedenfor eller kontakt Kontrolteamet på telefon 46 31 79 29, 46 31 74 31 eller 46 31 74 02 eller på sikker mail i Digital Post.

Spørgsmål og svar

 • Hvad er min pligt som borger, når jeg modtager offentlige ydelser?

  Hvis du modtager offentlige ydelser, har du som udgangspunkt oplysningspligt overfor Roskilde Kommune.

  Er du i tvivl, om hvorvidt de ydelser du modtager er berettiget eller ej, bør du altid kontakte kommunen. Vi vil naturligvis hjælpe dig med at afklare din situation samt yde råd og vejledning omkring de forskellige regler og muligheder, som du er omfattet af.

  Du skal altid sørge for, at den adresse du reelt opholder dig på også er den adresse, som du er registreret på i Folkeregisteret/CPR-registret.

 • Hvordan arbejder Roskilde Kommune mod socialt bedrageri?

  Roskilde Kommune arbejder aktivt med indsats mod socialt bedrageri, og i denne sammenhæng er der nedsat et kontrolteam.

  Roskilde Kommunes indsats hviler på grundprincippet om helhedsorienteret sagsbehandling, hvilket kort indebærer, at alle ansatte i Roskilde Kommune har oplysningspligt i forhold til at informere relevante medarbejdere om borgere og borgernes forhold. Dette sker naturligvis indenfor rammerne af lovgivningen og i forhold til borgernes retssikkerhed.

  I forhold til socialt bedrageri betyder dette, at alle mistanker om uregelmæssigheder enten undersøges af den pågældende medarbejder eller videregives til Kontrolteamet. Vi accepterer ikke socialt bedrageri. Vi melder derfor – om nødvendigt – sådanne tilfælde til politiet.

 • Hvad ønsker Roskilde Kommune med indsatsen mod socialt bedrageri?

  • At give den bedst mulige service og sagsbehandling overfor den lovlydige borger
  • At stoppe socialt bedrageri
  • At borgerne får de ydelser, de er berettiget til – hverken mere eller mindre

  Når der konstateres misbrug af offentlige ydelser og socialt bedrageri, så er det ikke det offentlige, som bliver snydt, men derimod den ærlige borger.

Kontakt

Job og Ydelse
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0

Senest opdateret

18.06.2019