You are here

Ældre- og handicapegnede boliger

Boligerne er et tilbud til borgere, som i væsentlig grad er kronisk fysisk og/eller psykisk handicappede, og kan blive mere selvhjulpne ved at flytte til en særlig indrettet bolig.

Hvordan søger jeg?

Du søger om ældre- og handicapegnet bolig ved at henvende dig til Myndighedsservice. Du kan enten skrive en sikker mail med dine kontaktoplysninger eller ringe til din sagsbehandler mellem 8.30 og 9.30.

Der bliver altid foretaget en konkret og individuel vurdering af din situation, inden der tages stilling til, om du kan komme i betragtning til en ældre- og handicapegnet bolig.

En sagsbehandler aftaler herefter et besøg i din nuværende bolig, hvor selve ansøgningen bliver underskrevet.

Kriterier

Ved besøget foretager sagsbehandleren en behovsvurdering, som rent praktisk betyder gennemgang af følgende områder:

 • Sociale forhold
 • Fysiske/helbredsmæssige forhold
 • Psykiske forhold
 • Boligens indretning og fremtidigt boligbehov
 • Netværk
 • Formål med boligskift
 • Oplysninger fra andre instanser fx lægelige udtalelser

Ansøgeren skal i videst muligt omfang hjælpe med oplysninger til afgørelsen. På baggrund af oplysningerne udarbejder sagsbehandleren en indstilling til beslutning i Visitationsudvalget.

Du er meget velkommen til at invitere en pårørende eller bekendt (bisidder ) med til samtalen.

Du kan ikke få anvist en ældre- og handicapegnet bolig, hvis du synes, at dit hus er for stort, dyrt eller at haven kræver for meget arbejde af dig.

Spørgsmål og svar

 • Kan jeg få en ældre- og handicapegnet bolig?

  Ældre- og handicapegnede boliger er et tilbud til borgere, som i væsentlig grad er kronisk fysisk og/eller psykisk handicappet, og kan blive mere selvhjulpne ved at flytte til en særlig indrettet bolig. Kommunen foretager altid en konkret og individuel vurdering af din situation, inden der tages stilling til, om du kan komme i betragtning til en ældre- og handicapegnet bolig.

  Nedenstående kriterier vil indgå i den individuelle vurdering:

  • Du er i en væsentlig grad fysisk og/eller psykisk handicappet og kan blive mere selvhjulpen ved at flytte til en særligt indrettet bolig.
  • Dit behov for personlig pleje kan ikke dækkes i din nuværende bolig.
  • Du har i din nuværende bolig, eller en anden bolig på det almindelige boligmarked, ikke mulighed for at anvende de hjælpemidler, du har behov for.
  • Du har i din nuværende bolig, eller en anden bolig på det almindelige boligmarked, ikke mulighed for at få opfyldt dine behov for socialt samvær.
 • Hvad sker der når min ansøgning er behandlet?

  En administrativ medarbejder sender en skriftlig afgørelse til dig efter behandling af din ansøgning. Afgørelsen indeholder:

  • En skriftlig begrundelse for afgørelsen
  • Hvilken medarbejder, du kan kontakte vedrørende afgørelsen
 • Er der venteliste?

  Du kan se den aktuelle venteliste i faktaboksen nedenfor.

  Ventelisten er en oversigt over de borgere, der er godkendt til at få en ældre- og handicapegnet bolig i Roskilde Kommune, men endnu ikke har fået en bolig.
  Når en bolig bliver ledig, vil Myndighedsservice ud fra ventelisten vurdere, hvilken borger der aktuelt har det største behov og anvise boligen herefter. Har to borgere det samme behov, vil den borger, der har stået længst på ventelisten, få anvist den ledige bolig.

  Du skal på ansøgningen tilkendegive dit ønske for, hvilket af fire områder du ønsker at få tilbudt en ældre- og handicapegnet bolig i. Hvis du skriver flere områder på din ansøgning, vil det øge dine muligheder for at få tilbudt en bolig.

  Hvis du får tilbudt en ældre- og handicapegnet bolig i det/de ønskede områder, og du ikke ønsker den tilbudte bolig, bliver du normalt slettet fra ventelisten. Der skal være helt specielle forhold i din situation, for at dette ikke sker. Har du afslået et tilbud om ældre- og handicapegnet bolig, bliver du kontaktet af sagsbehandler, der afgør om du, ud fra dine begrundelser, fortsat er berettiget til at stå på venteliste til en ældre- og handicapegnet bolig.

  Ønsker du senere at søge en ældre- og handicapegnet bolig igen, skal din situation være forværret i forhold til tidligere. Det er fordi du ved dit "nej tak" til en bolig i det ønskede område har tilkendegivet, at dit behov for boligskift ikke er aktuelt.

 • Hvor er der ældre- og handicapegnede boliger?

  Til alle boliger er der mulighed for at søge om boligstøtte, og der findes forskellige regler for boligstøtte alt efter din situation.

  Søg om boligstøtte og få svar på de oftest stille spørgsmål på borger.dk.

  Boliger beliggende i Område Gundsø og Område Nord

  Bernadotteparken, 54 stuelejligheder (rækkehuse), 2 og 3 værelser
  Rosenhaven, 13 boliger i Jyllinge, 2 værelser
  Sværdagergård, 17 boliger i Jyllinge, 2 værelser
  Kalvefolden, 12 boliger i Gundsømagle, 2 værelser
  Bryggerbakken, 6 boliger i Ågerup, 2 værelser

  Boliger beliggende i Roskilde Bymidte

  Lammegade, 37 lejligheder (etagebyggeri med elevator), 1, 2, og 4 værelser
  Sct. Maria Park, 40 lejligheder (etagebyggeri med elevator), 1½ og 2 værelser

  Boliger beliggende i Område Vest

  Hyrdehøj Bygade, 38 lejligheder, 2 værelser
  Æblehaven 74, 66 lejligheder (etagebyggeri med elevator), 2 værelser

  Boliger beliggende i Område Syd og Område Ramsø

  Højvanggård 1-13, 7 lejligheder i Vindinge, 2 værelser
  Dommervænget, 64 lejligheder (stue og 1. sal med elevator), 2 værelser og 3 værelser
  Toftehøjen, 46 lejligheder i Viby , 2 værelser
  Plænen, 12 lejligheder i Viby, 2 værelser
  Damtoften, 18 lejligheder i Viby, 2 værelser
  Perlen, 12 lejligheder i Gadstrup, 2 værelser

  Er du borger fra anden kommune:

  Vær opmærksom på, at der for boligerne i Lammegade og Dommervænget  gælder særlige forhold, da disse er opført efter Lejeloven . Det betyder, at det er usikkert, om du kan udnytte flytteretten til de 2 bebyggelser, og at visitation dertil kan kræve særaftale med din hjemkommune.

   

 • Hvad hvis vi er to?

  Retten til frit valg omfatter ret til, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i husstanden, hvis borgeren med behov for en ældre- og handicapegnet bolig ønsker det. Tilbuddet der gives til en borger skal i givet fald være egnet til to personer.

  Hvis borgeren, der er anvist en ældrebolig, dør, har den efterlevende ægtefælle m.v. ret til at blive boende i boligen, så længe pågældende måtte ønske dette.

 • Hvad nu hvis jeg vil klage?

  Du kan klage over afslag på boligansøgning til Myndighedsservice.

  Efter du har haft mulighed for at belyse din ansøgning yderligere, genvurderer visitationsudvalget i Myndighedsservice din ansøgning.

  Hvis afgørelsen bliver fastholdt, sender Myndighedsservice din klage videre til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen træffer herefter endelig afgørelse.

Venteliste

Opgjort pr. 6. januar 2020

Roskilde borgere

Ønsker ikke specifikt:   0 borgere

Ønsker område Nord:  3 borgere

Ønsker område Midt:   0 borgere

Ønsker område Syd:    3 borgere

Afventer ønsker:          0 borgere

I alt 6 borgere

Borgere fra andre kommuner

Ønsker ikke specifikt:   1 borger

Ønsker område Nord:  1 borger

Ønsker område Midt:   1 borgere

Ønsker område Syd:    1 borger

Afventer ønsker:          0 borgere

I alt 4 borgere

Definition af områder

Nord: Bryggerbakken, Rosenhaven, Sværdagergård, Kalvefolden.

Midt: Sct. Maria Park, Lammegade, Hyrdehøj Bygade, Æblehaven 74, Dommervænget, Bernadotteparken.

Syd: Plænen, Toftehøjen, Perlen.

Kontakt

Myndighedsservice
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

11.02.2020