You are here

Ældre- og plejebolig

De fleste foretrækker at blive boende i egen bolig så længe som muligt. Det vil vi gerne medvirke til at du kan.

Hjælp og tilskud

Når du bor i eget hjem, kan du søge kommunen om hjælp og tilskud til en lang række ting alt efter behov. Du kan søge om praktisk hjælp til fx rengøring, indkøb eller tøjvask. Du kan også søge om at få maden bragt ud til dig eller om hjælp til den personlige pleje.

Bor du i lejebolig, ejerbolig, andelsbolig eller bofællesskab har du mulighed for at søge om boligstøtte. Hvis du er førtidspensionist efter gamle regler eller folkepensionist, kan du også søge om varmetillæg via borger.dk.

Er trapper, dørtrin og lignende blevet en forhindring, kan kommunen yde tilskud i forbindelse med boligændringer.

Har du ikke mulighed for at blive boende i din egen bolig, på grund af fysiske handicap eller behov for særlig pleje, har kommunen en række ældre- og handicapegnede boliger, plejeboliger og handicapegnede boliger. For at få en bolig gennem kommunen skal du henvende dig til Myndighedsservice.

Andre boliger

I Roskilde Kommune råder Boligselskabet Sjælland over et antal almene lejeboliger, som du kan komme i betragtning til, ved at du skriver dig op.

Er du interesseret i, at bo sammen med andre ældre, er der en række seniorbofællesskaber i Roskilde Kommune .

Her kan du fremsøge bofællesskaber i Roskilde Kommune.

Kontakt

Myndighedsservice
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

13.08.2018