You are here

Angst og depression

Kæmper du med symptomer på let til moderat angst eller depression?

Vær med i et gruppeforløb, hvor formålet er at give dig viden og værktøjer til at forebygge, håndtere og mindske angst- og depressionssymptomer, samt reducere risiko for tilbagefald.

Fokus er at støtte dig i at opnå bedre psykisk trivsel og robusthed i hverdagen.

Spørgsmål og svar

 • Hvem kan deltage?

  Kurset LÆR AT TACKLE angst og depression er for dig, der oplever symptomer på angst eller depression. Du behøver ikke at have en diagnose for at kunne deltage.

  Det kræver en visiterende samtale med en sundhedskonsulent.

  Kurset er også åbent for pårørende.

 • Hvordan er kurset opbygget ?

  Kurset består af 7 moduler. Hvert modul varer 2½ time og afholdes én gang om ugen på en fast ugedag. Der er 12 deltagere på hvert kursus.

  Kurserne udbydes i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning og Sundhedsstyrelsen. Læs mere om kurset.

  To instruktører leder kurset. Mindst én af instruktørerne har selv oplevet angst og/eller depression. De ved derfor, 'hvor skoen trykker', og hvordan det føles, når angst eller depression giver begrænsninger i hverdagen.

  Hør om andre deltageres oplevelse med Lær at tackle her

 • Hvor og hvornår foregår kurset?

  Næste kursus starter: 

  Torsdag den 1. oktober, kl.15.30-18.00 i Sundhedscentret, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde

  Er du interesseret i at deltage, så kontakt Sundhedscentret på telefon 4631 7702 eller send en mail til sundhedforalle@roskilde.dk

 • Hvordan bliver jeg tilmeldt?

  Ring til Sundhedscentret på tlf. 46 31 77 02 eller send en mail til sundhedforalle@roskilde.dk. Husk at oplyse dit telefonnummer.

  Hvis du vil sende personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender en sikker e-mail til Sundhedscentret.

  Du kan også blive henvist fra din egen læge og fra sygehus. Så ringer vi til dig for at aftale tid til en visiterende samtale.

 • Hvad koster det?

  Tilbuddet er gratis.

  Du skal være opmærksom på, at det kræver en indsats og vilje til at ændre vaner. Det er derfor vigtigt, at du selv er motiveret for at gøre en stor indsats og møder op til planlagte kurser og samtaler. 

 • Hvad er angst?

  Angst betyder egentlig indskrænkende - og lidelsen kan virke ganske begrænsende for ens normale funktionsniveau og muligheder for livsudfoldelse.

  Kort oversigt over typer af angst:

  • Panikangst vil sige pludseligt opståede og uforudsigelige angstanfald med ubehagelige kropslige angstsymptomer, der ikke begrænser sig til særlige begivenheder eller steder.
  • Socialfobi handler om at opleve ubehag, når man kan blive vurderet af andre, hvor ens tanker kan kredse om, hvad andre tænker om én.
  • Agorafobi vedrører frygt for at forlade hjemmet og for offentlige steder, såsom tog, bus, butikker mv.
  • Generaliseret angst indebærer anspændthed, bekymringstendens og almen ængstelighed over for dagligdags begivenheder og problemer.

  I forbindelse med angst kan man opleve panikanfald, ængstelse, uro og anspændthed, samt hjertebanken, trykken for brystet, sveden, kvælningsfornemmelse, svimmelhed og åndenød, mens tankerne typisk drejer sig om truende begivenheder, hvorfor mange ofte tyer til undgåelsesadfærd.

  Herudover kan man døje med ledsagesygdomme såsom depression, spiseforstyrrelse, selvmedicineringstendens, sygdomsangst og tvangstanker.

  Heldigvis kan der ofte gøres noget ved angsten.

 • Hvad er depression?

  Denne ofte tilbagevendende lidelse kan virke belastende for personens normale funktionsniveau, idet den påvirker både følelseslivet, kroppen, tænkningen, adfærden og motivationen.

  Ved en depressiv episode lider mange af sænket stemningsleje, nedsat energi og aktivitetsniveau. Nogle kan miste evnen til at føle glæde eller interesse og døje med forstyrret appetit og søvn. Mange kan lide under koncentrations- og hukommelsesbesvær samt en oplevelse af uoverkommelighed. Alt dette kan naturligvis medføre nedsat selvværd og -tillid samt dårlig samvittighed.

  Ud over ovennævnte symptomer oplever mange depressive personer nedsat lyst til sex, vrede og irritation samt smerter forskellige steder i kroppen. Endvidere kan mange samtidig have symptomer på andre psykiske lidelser, fx generaliseret angst, panikangst, socialfobi og andre fobier, OCD (tvangstanker og -handlinger), med flere.

  Depression kan ramme alle, uanset alder, uddannelse, race og køn - dog er der flere kvinder end mænd, der rammes. Depression kan desuden forstås som ubalance i hjernens kemi - altså en fysisk sygdom ligesom sukkersyge.

 • Hvad kan jeg selv gøre?

 • Hvor kan jeg finde mere information og støtte?

  Her er en række nyttige links:

Kontakt

Sundhedscentret, Træning og Sundhed
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 77 02

Senest opdateret

10.07.2020