You are here

Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud

I Roskilde Kommune er der en række beskyttede beskæftigelsestilbud og tilbud om aktiviteter og samvær til personer med nedsat funktionsevne.

Beskyttede beskæftigelsestilbud

Kommunen skal efter servicelovens §103 tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. §1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

I Center for Handicap er der på ITC en række beskyttede beskæftigelsestilbud:

 • Ejendomsservice
 • Kantineservice
 • Rengøringsservice
 • Pakkeri og montage

I Center for Socialpsykiatri er der tre beskyttede beskæftigelsestilbud:

 • Montagen
 • Kantinen på Trekronerskolen
 • Køkkenet på Udsigten

Tilbud om aktiviteter og samvær

Kommunalbestyrelsen skal efter servicelovens § 104 tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. 
Center for Socialpsykiatri har 3 tilbud:

 • Kulturhuset Peoples Corner (tidligere Ringhjørnet)
 • Udsigten
 • DropIn

Center for Handicap har tre tilbud med flere undertilbud:

 • ITC Dagcenter Kreaktiv
 • Kernen
 • Svinget
 • Naturgruppen
 • Klub Vi
 • Skovhuset ITC Skovhjælperne
 • Den grønne tråd

Vil du vide mere kan du kontakte Voksenservice ved at skrive en mail: voksenservice@roskilde.dk eller ringe på telefon 46 31 30 00.

Kontakt

Voksenservice
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

21.09.2017