You are here

Botilbud

Kommunen tilbyder passende boformer til personer med behov for særlig hjælp til dagligdags funktioner, pleje og omsorg

Opgangs- og bofællesskaber

I opgangs- og bofællesskaber får man bostøtte af kommunens hjemmevejledere på området.

Kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg, støtte og optræning til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor pga. betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Midlertidige boliger

Midlertidige boliger bliver både tilbudt hvor der er håb eller planer om, at boligen kan være en overgang til en anden boform.

Længerevarende botilbud

Kommunen tilbyder boformer, der er egnet til længerevarende ophold.

Det er til personer som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Aflastningstilbud

Aflastningstilbud er til både børn, unge og voksne med nedsat psykisk og eller fysisk funktionsevne, samt gennemgribende kontaktforstyrrelser grundet autisme. 

Læs mere om aflastningstilbuddet Margrethehøj.

Hvem henviser til botilbuddene?

Voksenservice visiterer til botilbuddene.

Kontakt på mail Voksenservice@roskilde.dk, tlf. 46 31 30 00.

Læs mere om botilbuddene

Botilbud i Center for Handicap

Botilbud i Center for Socialpsykiatri

Kontakt

Voksenservice
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

17.10.2018