You are here

Bruger- og pårørenderåd

Roskilde Kommune har truffet beslutning om, at der på hvert plejecenter skal være et Bruger- og pårørenderåd.

Roskilde Kommune har valgt at have Bruger- og pårørenderåd (BPR) på alle kommunale plejecentre forudsat, at der er kandidater, der ønsker at indgå i rådene. Rådet bliver valgt for 2 år ad gangen.

Formålet er at repræsentere beboerne således, at den daglige drift bedst muligt tilgodeser beboernes ønsker og behov.

Rådets arbejdsområder

  • Styrke dialogen mellem ledelse og brugere/pårørende
  • Medvirke ved fastlæggelse af retningslinjerne for det daglige liv
  • Kan udtale sig om rapporter i forbindelse med tilsynsbesøg

Rådenes sammensætning

Rådet er et samarbejdsorgan.

Et bruger- og pårørenderåd består af maksimalt 7 medlemmer, hvor 4 vælges blandt brugere og pårørende, og 3 blandt interesserede borgere.

Til hvert råd er tilknyttet en repræsentant fra den daglige ledelse på det enkelte plejecenter.

Spørgsmål og svar

Kontakt

Social og Sundhed
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

21.02.2021