You are here

Demens

Roskilde Kommune ønsker at levere den bedst mulige hjælp og støtte til borgere, som har en demenssygdom og til deres pårørende.

Det gør vi ved at tilbyde:

 • Råd og vejledning
 • Netværkscafe i samarbejde med frivillige fra Alzheimerforeningen
 • Aktivitetstilbud i daghjem
 • Støtte og hjælp i hverdagen
 • Pårørendeskole og pårørendegrupper
 • Plejeboliger - midlertidige og faste ophold

Roskilde Kommune har demenskoordinatorer, lokale demensvejledere og Marte Meo terapeuter, som har en særlig viden om demensområdet.

Samtidig har vi en ambition om at blive en demensvenlig kommune. Derfor forsøger vi at udbrede viden om demens til alle afkroge af kommunen gennem f.eks. civilsamfundet, virksomhederne og foreningerne. Vil du være med til at gøre Roskilde Kommune demensvenlig?

Spørgsmål og svar

 • Hvad gør jeg ved mistanke om demens?

  De første tegn på demens vil ofte være besvær med at huske aftaler og ting der er sagt og sket for nylig. Du kan læse mere om symptomer på demens på Alzheimer Foreningens hjemmeside her

  Har du mistanke om demens, skal du henvende dig til din læge med henblik på nærmere undersøgelse.

  Lægen skal først udelukke, om symptomerne kan skyldes en anden sygdom end demens. Lægen foretager de indledende undersøgelser og tager stilling til, om du skal henvises til speciallæge til videre undersøgelse for dine hukommelsesproblemer.

 • Hvordan kontakter jeg demenskoordinatorerne?

  Demenskoordinatorerne modtager henvendelser vedrørende hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende, hjemmeplejen, læger og andre samarbejdspartnere. I samarbejde med borgeren, familien og relevante fagpersoner medvirker demenskoordinatorerne til at skabe en tidlig og sammenhængende indsats fra borgeren har fået en demensdiagnose.

  Du kan kontakte demenskoordinatorerne via fællesmail demensteam@roskilde.dk.

  Find din lokale demenskoordinator nedenfor:

  Signe Perrier, Astersvej 9, tlf. 46 31 82 48 (Tlf. tid 8.30-9.30) email: signep@roskilde.dk 

  • Hjemmeplejegruppe: Centrum og Jyllinge by

  Kathe Haurholm, Astersvej 9, tlf. 46 31 57 07 (Tlf. tid 8.30-9.30) email: kathehaur@roskilde.dk

  • Hjemmeplejegruppe: H H Kochsvej og Veddelev 

  Majbrit Nielsen, Astersvej 9, tlf. 46 31 61 27 (Tlf. tid 8.30-9.30) email: majbritnielsen@roskilde.dk

  • Hjemmeplejegruppe: Viby og Roskilde vest

  Kristine Skat Bojsen-Møller, Astersvej 9, tlf. 46 31 67 79 (Tlf. tid 8.30-9.30) email: kristinesb@roskilde.dk 

  • Hjemmeplejegruppe: Team Jyllinge land, Roskilde syd samt Æblehaven
 • Hvordan kontakter jeg Marte Meo konsulenterne?

  Marte Meo terapeuterne har en særlig viden om, hvordan du som omsorgsgiver kan støtte kommunikationen og samværet med personer med demens. Roskilde Kommune har Marte Meo terapeuter ansat på flere plejecentre samt 2 Marte Marte konsulenter, som også tilbyder hjemmebesøg.

  Kontaktoplysninger til Marte Meo konsulenterne:

  Du kan læse mere om Marte Meo nedenfor:

 • Hvor finder jeg sociale tilbud til personer med demens?

  Netværkscafeen  - særligt for personer i et tidligt sygdomsforløb

  Netværkscaféen er et mødested, hvor yngre (under 65 år) personer med demens sygdom samt personer med demens i tidligt sygdomsforløb kan skabe netværk med andre mennesker, der lever et liv med en demens sygdom. Det er også et mødested, hvor du kan få råd og vejledning i forhold til at mestre din daglig­dag.

  Netværkscafeen holder til på Lokalcenter Astersvej, Astersvej 9, 4000 Roskilde. Aktiviteterne i Netværkscafeen foregår i samarbejde med frivillige, bla. fra Alzheimerforeningen. 

  Ønsker du at deltage i Netværkscafeens aktiviteter eller bare komme forbi for at høre mere om tilbuddet, så kontakt din lokale de­menskoordinator.

  Du har mulighed for at deltage i Åben Cafe på Toftehøjen og Gundsø Omsorgscenter. Åben Café er et mødested for hjemmeboende personer med demens og deres familie og venner. Det er også et mødested, hvor du kan få et frisk pust fra hverdagen og få nye oplevelser. Henvend dig til din lokale demenskoordinator.

  Daghjem

  Personer med demens har mulighed for at blive visiteret til et daghjemstilbud. Formålet med daghjemmet er, at du får mulighed for at vedligeholde dine ressourcer og færdigheder.  Du får desuden styrket og udvidet dit sociale netværk. Aktiviteterne og det sociale samvær foregår i trygge, overskuelige og genkendelige rammer. Her kan du læse mere om daghjem

  Andre tilbud i frivillige foreninger

  Demensteamet samarbejder med Alzheimerforeningen og Ældresagen omkring aktiviteter og tilbud til demensramte og deres pårørende.

  Du kan læse om forskellige aktiviteter og støttemuligheder både landsdækkende og lokalt. Læs mere på Alzheimerforeningens hjemmeside her

  Ældresagen har cafetilbud, som mødested for demensramte og aflastningsmuligheder i hjemmet for den pårørende. Læs mere om Ældresagens tilbud.

 • Hvor finder jeg tilbud til pårørende?

  Pårørendekursus for pårørende til personer med demens

  Når en person får konstateret en demenssygdom, medfører det ofte ændrede livsbetingelser, som kan være vanskelige at håndtere for både den demensramte og de pårørende. Roskilde kommune tilbyder pårørendekurser med det formål at støtte den pårørende.

  Formålet er at give pårørende viden om, hvad demenssygdom samt ideer og redskaber til at håndtere de udfordringer i dagligdagen, som kan følge med en demenssygdom.

  Pårørendegruppe

  Er du ægtefælle eller datter/søn til en person med demenssygdom, kan det være gavnligt at deltage i en pårørendegruppe. Formålet med pårørendegruppen er, at du som pårørende får mulighed for at møde andre i samme situation, få redskaber til støtte dig i relationen med den demensramte samt få svar på spørgsmål som er aktuelle i forhold til hverdagen og fremtiden med en demensramt.

  Samtaleemner kan fx være:

  • Hjælp og støttemuligheder
  • Hverdagslivet
  • Sorger og glæder

  Gruppens deltagere har tavshedspligt, hvilket betyder at personlige samtaler i gruppen ikke refereres uden for gruppen.

  Pårørendegrupperne bliver sammensat og ledet af kommunens demenskoordinatorer.

  Du skal kontakte din lokale demenskoordinator for tilmelding. Her kan du også få oplyst mødetid og mødested.

 • Hvor kan jeg få mere viden om demens?

  Du kan indhente mere viden om demens her:

 • Hvor finder jeg motionstilbud til personer med demens?

  I Roskilde Kommune har vi oprettet et træningstilbud for borgere med demens. Du skal kunne bevæge dig omkring og have lyst til at motionere og træne sammen med andre 2 gange om ugen.

  Formålet er, at du forbedrer kroppens funktioner og opnår en bedre kondition og styrke, som kan få en positiv betydning for din dagligdag og livskvalitet. Det særlige ved træningstilbuddet er, at du træner på et hold sammen med andre borgere, som også har en demenssygdom. Bagefter tilbyder vi socialt samvær i 1 times tid.  Her har du mulighed for at tale med de andre motionsdeltagere om emner, som har relevans for din dagligdag med demens.

  Hvis du ønsker at tilmelde dig træningstilbuddet, skal du henvende dig til din lokale demenskoordinator.

Kontakt

Myndighedsservice
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

10.11.2020