You are here

Forebyggende hjemmebesøg

Når du afspiller videoen, accepterer du, at Youtube sætter en trackingcookie, som kan bruges til fx markedsføring. Hvis du ønsker at undgå dette, bør du ikke afspille videoen.

De forebyggende hjemmebesøg tilbyder råd og vejledning om sundhed og forebyggelse samt informerer om aktiviteter og muligheder i lokalområdet.

Ved den personlige samtale tager vi udgangspunkt i emner, som er betydningsfulde for dig. Samtalen kan forebygge, at problemer vokser sig større.

Det år, du fylder 75, bliver du tilbudt et forebyggende hjemmebesøg. Her afklares det, om du har behov for yderligere besøg, inden du fylder 80 år.

Fra du fylder 80 år, tilbydes du et årligt forebyggende hjemmebesøg.

Er du fyldt 65 år, og kommer du i en vanskelig livssituation, har du mulighed for at få et forebyggende hjemmebesøg.

 

Spørgsmål og svar

 • Hvad er formålet med forebyggende hjemmebesøg?

  Roskilde Kommune tilbyder forebyggende hjemmebesøg med det formål at bidrage til et sundt og selvstændigt liv i eget hjem, jf. lov om social service.

  Det er din situation, der er udgangspunkt for det forebyggende besøg. Besøget kan handle om, hvordan du klarer dig i din hverdag, for eksempel kost, bevægelse, bolig og sundhedstilstand. Det forebyggende hjemmebesøg har dermed også til formål at fremme sociale relationer og forebygge sygdom.

 • Hvordan tilrettelægges de forebyggende hjemmebesøg?

  Forebyggende hjemmebesøg kan enten tilrettelægges som besøg i dit eget hjem eller via fælles arrangementer, der normalt vil finde sted på et af Roskilde Kommunes Sundheds- og Omsorgscentre.

  Det er sundhedskonsulenterne i Sundhedscenteret, som tilrettelægger de forebyggende hjemmebesøg.

  Ønsker du ikke at deltage i et fælles arrangement, så kan det forebyggende hjemmebesøg gennemføres i dit eget hjem.

 • Hvem kan få et forebyggede hjemmebesøg?

  Roskilde Kommune tilbyder forebyggende hjemmebesøg via tre former for indsatser, som er: 

  1) til borgere mellem 65 og 79 år tilbydes forebyggende hjemmebesøg til:

  • borgere, som for nylig har mistet sin ægtefælle,
  • ægtefælle/partner til alvorligt syge, som modtager hjemmepleje,
  • ægtefælle/partner til nyindflyttede på plejecentre,
  • borgere med behov for genoptræning efter et sygehusophold eller langvarigt tab af funktioner i øvrigt.
  • borgere, der er kommet hjem efter kommunalt døgnrehabiliteringsophold.
  • borgere, der har afsluttet et forløb med praktisk hjælp og personlig pleje eller sygepleje.
  • borgere, der er flyttet til en ny bolig, nyligt er tilflyttet Roskilde Kommune eller er flyttet fra en bolig til en anden i Roskilde Kommune.

  2) til borgere, som er 75 år, hvor hensigten er en afklaring af behovet for eventuelt fremtidige besøg frem mod borgeren fylder 80 år. Det første besøg for 75-årige vil altid være i eget hjem. Borgeren bedes melde afbud, hvis besøg ikke ønskes.

  3) til borgere, som er fyldt 80 år. Tilhører du denne gruppe, vil du automatisk få tilbudt ét forebyggende hjemmebesøg hvert år, og du har også mulighed for at få besøg efter kriterierne under punkt 1.

 • Hvem udfører de forebyggende hjemmebesøg?

  Sundhedskonsulenter fra Sundhedscenteret tilrettelægger og udfører de forebyggende hjemmebesøg.

  Sundhedskonsulenterne har en sundhedsfaglig uddannelse og har tavshedspligt.

   

 • Hvad omfatter tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg?

  De forebyggende hjemmebesøg udføres enten som fælles arrangementer eller i dit eget hjem, og giver mulighed for at drøfte emner, som har betydning for din dagligdag. Besøget varer fra ½ til 1 time. Du er velkommen til at lade en pårørende eller andre deltage i samtalen eller de fælles arrangementer.

  Hvis du ønsker det, kan du få råd og vejledning om sundhed og sygdom samt information om aktiviteter og forebyggende tilbud, herunder også tilbud, som frivillige sociale foreninger tilrettelægger. Har du behov for støtte til at mestre din hverdag, kan sundhedskonsulenten efter aftale med dig formidle en kontakt til den relevante instans.

 • Hvornår udføres de forebyggende hjemmebesøg?

  De forebyggende hjemmebesøg tilrettelægges og udføres løbende over hele året. Foruden, at der ofte annonceres i lokale medier om de fælles arrangementer, så vil du ligeledes modtage et brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg.

 • Hvad koster det forebyggede hjemmebesøg?

  Du skal ikke betale for et forebyggende hjemmebesøg.

 • Kan man klage over et forebyggende hjemmebesøg?

  Der træffes ikke afgørelser under de forebyggende hjemmebesøg, og der er derfor ingen klageadgang.

Kontakt

Sundhedscentret, Træning og Sundhed
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 77 02

Senest opdateret

27.11.2019