You are here

Frister for sagsbehandling for personlig hjælp, omsorg mv til voksne

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Som udgangspunkt starter en sagsbehandlingsfrist med at løbe, når myndigheden vidste eller burde vide, at en borger – mundtligt eller skriftligt – har bedt om at få hjælp, og at der derfor skal træffes en afgørelse.

Sagsbehandlingsfristen løber som hovedregel frem til, at der træffes en afgørelse om ret til den hjælp, der er ansøgt om.

Sagsbehandlingsfristerne er generelle. Det betyder, at der kan være særlige situationer, hvor den angivne sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes.

Hvis en sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes, vil ansøgeren få besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse.

Hvad er sagsbehandlingsfristerne

 • Praktisk hjælp og personlig pleje mv.

  • Personlig hjælp (om nødvendigt ydes hjælpen straks) - 2 uger
  • Praktisk bistand (om nødvendigt ydes hjælpen straks) – 2 uger
  • Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder - 2 uger
  • Hjælp til at genoptræne fysiske funktionsniveau, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse – 2 uger
  • Afløsning og aflastning af ægtefælle m.fl. (om nødvendigt ydes hjælpen straks) - 2 uger
  • Revurdering af behovet for hjælp – sker maksimum efter 2 år.
  • Udbetaling af tilskud til personer, der har behov for hjælp og pleje m.m. - 8 uger
  • Tilskud til personer med handicap, der ansætter hjælpere til pleje, overvågning m.m. - 8 uger
  • Tilbud af behandlingsmæssig karakter - 4 uger
  • Ledsageordning til voksne - 4 uger
  • Kontaktperson til døvblinde - 4 uger
   Tilbud om støtte- kontaktperson - 4 uger for personer i eget hjem og 8 uger for personer i botilbud

 • Botilbud

  • Midlertidige botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer - 8 uger
  • Længerevarende boformer til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp, pleje og omsorg (der er mulighed for akut optagelse i særlige tilfælde) - 8 uger
  • Midlertidige botilbud til personer med betydelig nedsat fysik eller psykisk funktionsevne (aflastning, optræning m.v.) (der er mulighed for akut optagelse i særlige tilfælde) - 6 uger
 • Hjælpemidler og forbrugsgoder

  • Tekniske hjælpemidler 1. gangsansøgninger - 8 uger
  • Tekniske hjælpemidler øvrige - 4 uger
  • Personlige hjælpemidler 1. gangsansøgninger - 6 uger
  • Personlige hjælpemidler øvrige - 2 uger
  • Boligændringer, mindre - 4 uger
  • Boligændringer, større ombygninger og lignende - 30 uger
  • Støtte til køb af bil - 24 uger
  • Særlige indretninger og reparationer - 4 uger
  • Ansøgning om kørsel med Movia handikapkørsel - 1 uge
 • Alkohol og stoffer

  • Visitation til alkoholbehandling jf. sundhedslovens § 141 – 14 dage fra henvendelsesdatoen
  • Visitation til stofmisbrugsbehandling jf. servicelovens § 101– 14 dage fra henvendelsesdatoen
  • Visitation til medicinsk behandling jf. sundhedslovens § 142 – 14 dage fra henvendelsesdatoen

Kontakt

Myndighedsservice
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

21.09.2017