You are here

Handicapegnede boliger

Handicapegnede boliger er til borgere i Roskilde Kommune, der pga. lettere handicap, har behov for en bolig i ét plan eller med elevator.

Hvordan søger jeg?

Ønsker du at søge en handicapegnet bolig skal du henvende dig til Myndighedsservice. Du får derefter tilsendt et ansøgningsskema, som skal returneres til Visitationen.

Myndighedsservice vurderer, ud fra dit ansøgningsskema og nedenstående kriterier, om du aktuelt har et funktionsniveau, der berettiger dig til en handicapegnet bolig.

For at vurdere din ansøgning, kan det i enkelte tilfælde være nødvendigt at indhente lægelige oplysninger.

Kriterier

Følgende kriterier vil indgå i konkret, individuel vurdering:

  • Du har en lettere funktionsnedsættelse og har brug for en bolig med hensigtsmæssige adgangsforhold
  • Boligskiftet skal kunne forbedre din samlede situation
  • Boligskiftet skal give dig større muligheder for fysisk aktivitet
  • Boligskiftet skal give dig større mulighed for at klare hverdagen uden hjælp og støtte

Du kan ikke få anvist en handicapegnet bolig, hvis du synes, at dit hus er for stort, dyrt eller at haven kræver for meget arbejde af dig.

Spørgsmål og svar

Kontakt

Myndighedsservice
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

14.05.2018