You are here

Hjælp til selvhjælp

Hjælp til Selvhjælp er hjemmetræning, hvor du får støtte til helt eller delvist igen at kunne klare dine daglige gøremål selv.

Roskilde Kommune lægger vægt på, at borgerne kan være aktive i hverdagen. På baggrund af viden om, hvor meget hjemmetræning kan betyde for menneskers evne til at komme i gang igen, har Roskilde Kommune besluttet at satse på hjemmetræning.

Hjemmetræning er en målrettet indsats, hvor du får støtte til helt eller delvist igen selv at kunne klare dine daglige gøremål. For eksempel at gøre rent, købe ind, vaske tøj, gå i bad, og tage tøj på og af.

Hvis du vil vide mere

 • Et forløb i en aftalt periode

  Du vil få bevilget hjemmetræning, hvis der er gode muligheder for at du igen kommer til klare flere daglige gøremål og aktiviteter selvstændigt. Personalet du møder, vil derfor have fokus på at involvere og aktivere dig så meget som muligt.

  Hjemmetræning tilbydes i en aftalt periode. Du får støtte, træning og vejledning, så du aktivt kan drage nytte af dine ressourcer, og dermed få energi og mod til igen at udføre daglige gøremål i din hverdag, som er betydningsfulde for dig.

  Det personale, du møder i forbindelse med hjemmetræning, er kendetegnet ved at have særlige kvalifikationer til at hjælpe dig fremad.

  Inden du går i gang med hjemmetræning får du besøg af en hjemmeterapeut. I taler sammen om forløbet og formålet med hjemmetræning. I fællesskab sætter I mål for forløbet, det vil sige at I aftaler, hvad I skal have fokus på i forløbet.

  Ved hjemmetræning vil du i starten have tæt kontakt til personalet, der støtter og træner dig. I takt med at du klarer flere og flere ting selv, forventes det, at kontakten og dermed tiden personalet er i dit hjem, bliver mindre.

 • Muligheder for hjemmetræning

  Alt afhængigt af dine behov og muligheder kan følgende elementer indgå i forløbet:

  Hjælp og støtte til at blive helt eller delvist selvhjulpen

  Er du er for eksempel utryg eller har du svært ved at gå i bad selv, så kan du sammen med personalet træne og finde en måde at gå i bad på.

  Støtte til at tilrettelægge dine daglige gøremål

  Er det svært for dig at få udført den almindelige rengøring? Så kan du sammen med personalet træne og finde måder, som gør at du igen selv kan klare rengøringen.

  Vi glæder os til at samarbejde med dig om hjemmetræning.

Kontakt

Myndighedsservice
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

21.09.2017