You are here

Hjemmehjælp og hjemmevejledning

Personer, der grundet nedsat funktionsevne ikke selv kan udføre nødvendige opgaver i hjemmet, skal tilbydes hjælp, pleje og støtte.

Hjemmehjælp og hjemmesygepleje

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

Tilbuddene bliver givet til personer, som grundet (midlertidigt eller varigt) nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller grundet særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver.
 
Læs mere om hjemmehjælp og hjemmesygeplejen i Myndighedsservice


Hjemmevejledning

Kommunen skal ifølge Servicelovens §85 sørge for tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Læs mere om hjemmevejledning i Center for Socialpsykiatri 

Opsøgende støtte-og kontaktpersoner

Ifølge servicelovens §99 skal kommunen sørge for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug, og til personer med særlige sociale problemer.

Læs mere om opsøgende støtte/kontaktpersoner i GRO-åben rådgivning 

Kontakt

Voksenservice
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

06.11.2018