You are here

Hvordan kan jeg klage?

I Træningsafsnittet vil vi altid gerne høre fra dig, hvis du er tilfreds eller utilfreds med den træning, du modtager, eller hvis du har forslag til, hvordan vi kan hjælpe dig endnu bedre.

Du kan henvende dig til din fysio- eller ergoterapeut eller til dennes nærmeste leder.

Du kan også ringe på telefonnummer 46 31 77 37 til genoptræningskoordinator, som kan hjælpe dig med at få fat i den rigtige person.

Hvis du vil sende en skriftlig klage, anbefaler vi, at du benytter Digital Post. Du kan finde et link på vores side om henvisning. Gå til link til Digital Post

Officielle klagevejledninger for træningsområdet

 • Hvis du er henvist til træning af din visitator

  Hvis du er blevet visiteret til træning af din visitator, og du vil klage over bevillingen, skal du kontakte din visitator. Kontakt Myndighedsservice

  Hvis du vil klage over planlægningen og indholdet i træningen, skal du kontakte din ergo- eller fysioterapeut eller dennes nærmeste leder. Kontakt træningsstedet

  Du kan også ringe på telefonnummer 46 31 77 37 til Genoptræningskoordinator, som kan hjælpe dig med at få fat i den rigtige person.

 • Hvis du modtager genoptræning efter en genoptræningsplan fra sygehuset

  Styrelsen for patientsikkerhed

  Hvis du vil klage over din terapeuts faglige virksomhed i forbindelse med genoptræningen, skal du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed.

  Klagen sendes til:
  Styrelsen for Patientsikkerhed
  Islands Brygge 67
  2300 København S
  Telefon: 72 22 74 50
  E-mail: pob@patientombuddet.dk

  Gå til Styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside 

  Læs mere om dine klagemuligheder på Borger.dk.

  Patientforsikringen

  Hvis du vil søge erstatning, skal du gøre det hos Patienterstatningen. Du kan være dækket som patient, hvis du her i landet er kommet til skade i forbindelse med undersøgelse, behandling el. lign.

  Ansøgningen sendes til:
  Patienterstatningen
  Kalvebod Brygge 45
  1560 København V
  Telefon: 33 12 43 43
  E-mail: pebl@patienterstatningen.dk

  Gå til Patienterstatningens hjemmeside

 • Kompenserende Specialundervisning i bassin

  Klage over afslag

  Hvis du vil klage over afslag på kompenserende specialundervisning, skal du sende klagen til:

  Klagenævnet for specialundervisning
  Ankestyrelsen
  7998 Statsservice

  Du skal sende klagen senest 4 uger efter, du har modtaget afslaget fra kommunen.

  Du kan kun klage over:

  • retlige spørgsmål i afgørelser om specialundervisning for voksne f.eks. manglende begrundelse, partshøring eller aktindsigt.

  Du kan eksempelvis ikke klage over:

  • kommunens faglige skøn (om du skal have et tilbud eller ej), indholdet af specialundervisningstilbuddet, kommunens generelle sagsbehandling, herunder sagsbehandlingstid.

  Gå til Klagenævnets hjemmeside

  Klage over sagsbehandlingstid

  Hvis du ønsker at klage over kommunens sagsbehandlingstid, skal du kontakte Træningsafsnittet. Gå til kontaktoplysninger for Træningsafsnittet.

Senest opdateret

28.08.2020