You are here

Indkøb

Du kan få hjælp til indkøb, hvis du midlertidigt eller varigt, har meget vanskeligt ved eller ikke er i stand til at klare indkøb af dagligvarer, skrive indkøbsliste og sætte varer på plads.

Hvordan får jeg hjælp?

Har du brug for hjælp til indkøb skal du kontakte din visitator i Myndighedsservice, som bevilger hjælpen til dig. Du kan ringe til din visitator på hverdage mellem kl. 8.30 – 9.30.

Visitatoren kommer hjem til dig på et vurderingsbesøg. Sammen afdækker I dit behov for hjælp. I taler også om, hvor meget du selv kan deltage (hjælp til selvhjælp). Du er velkommen til at have en pårørende eller en god ven med til samtalen.

Spørgsmål og svar

 • Hvad sker der efter vurderingsbesøget?

  Efter mødet laver sagsbehandleren en skriftlig afgørelse, der beskriver om du får bevilget hjælp til indkøb. Sagsbehandleren kontakter leverandøren og aftaler hjælpen til dig. Sagsbehandleren besøger dig tre måneder efter den første visitering og derefter mindst én gang om året.

  Du er dog altid velkommen til at kontakte din sagsbehandler, hvis du har spørgsmål til din hjælp.

 • Hvad koster det?

  Du skal selv betale for dine indkøb af dagligvarer. Leveringen er gratis.

 • Hvordan foregår indkøbene?

  Du bliver ringet op af en fast medarbejder fra leverandøren på en fast dag og tidspunkt, som I aftaler. Du afgiver din bestilling ud fra leverandørens katalog og varerne bliver leveret to dage efter til din bopæl. Chaufføren sætter køle- og frostvarer på plads, hvis ikke du kan selv. Du kan få leveret op til 20 kg. varer. Der er ingen nedre grænse.

 • Hvad hvis jeg ikke selv kan bestille varer og sætte dem på plads?

  Din sagsbehandler i Myndighedsservice kan visitere dig til at få hjælp til at bestille dine varer og sætte dem på plads, hvis du ikke selv er i stand til det.

 • Hvor ofte kan jeg få varer?

  Du kan få leveret varer på alle hverdage i dagtimerne, enten én gang om ugen eller hver 14. dag.

 • Hvad skal jeg gøre, hvis mit behov ændrer sig?

  Du og din hjemmehjælper er forpligtet til at meddele din sagsbehandler, hvis der sker ændringer i dit behov. Dette gælder både hvis dit behov bliver større eller mindre.

  Du er altid velkommen til at kontakte din sagsbehandler, hvis du har spørgsmål til din hjælp.

 • Hvem er leverandør?

  Du vælger selv, hvem der skal levere dine varer. Ved vurderingsbesøget giver sagsbehandleren dig informationsmateriale om de leverandører, du kan vælge i mellem.

  Egebjerg Købmandsgård

  4500 Nykøbing Sjælland
  Tlf: 70 25 88 88
  Email: info@egebjergkobmandsgaard.dk

  Supermarkedet Intervare

  Banemarksvej 58, 2605 Brøndby.
  Tlf: 70 277 233
  Email: support@intervare.dk

  PDF icon Se Pjece fra Supermarkedet Intervare

 • Hvordan skifter jeg leverandør?

  Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du rette henvendelse til din sagsbehandler i Myndighedsservice. Skiftet skal ske med 30 dages varsel. Du må derfor regne med, at der går en måned inden skiftet slår igennem.

 • Hvordan klager jeg?

  Har du fået afslag på at komme med i indkøbsordningen og ønsker at klage, skal du sende klagen inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen til Myndighedsservice. Her vil din sag blive genvurderet, og hvis afgørelsen ikke kan ændres, bliver klagen sendt videre til Ankestyrelsen.

  Hvis du er utilfreds med de varer du modtager, skal du først henvende dig til din leverandør. Er du derefter stadig utilfreds, kan du kontakte din sagsbehandler og evt. vælge en anden leverandør.

Kontakt

Myndighedsservice
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

29.01.2018