You are here

Kørsel

Hvis du er pensionist eller har et handicap, så er der forskellige muligheder for kørsel til fx lægebesøg og fritidsformål.

MOVIA's kørselsordning

MOVIA kører for svært handicappede til fritidsformål, som for eksempel familiebesøg eller fritidsaktiviteter.

Ansøgningsskema til MOVIA's handicapkørsel

Hvis du har adgang til internettet, kan du selv printe ansøgningsskemaet ud eller du kan kontakte Hjælpemiddelafsnittet og få tilsendt et ansøgningsskema.

Herefter kan du sende ansøgningsskemaet til:

Hjælpemiddelafsnittet

Gammel Darupvej 3A

4000 Roskilde.

Sagsbehandlingsfristen for behandling af din ansøgning om Movia Flextrafik er 1 uge.

Du kan få nærmere oplysninger om betingelserne for ordningen i  Hjælpemiddelafsnittet, Voksenservice, Borgerservice eller hos MOVIA's flextrafik.

Flextur

Flextur er et supplement til den kollektive trafik. Mens Movias almindelige busser kører fra stoppested til stoppested, kører Flextur fra adresse til adresse efter dit valg.

Flextur kan benyttes mellem kl. 06.00-23.00 alle dage af alle borgere.

Læs mere om flextur

Andre muligheder

Der findes også andre kørselstilbud, der kan opfylde dine andre behov, fx kørsel til lægehjælp, anden behandling og fritidsformål.

Spørgsmål og svar

 • Hvad med transport til lægehjælp?

 • Hvad med kørsel til anden behandling?

  Hvis du ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler, kan du søge om at blive kørt til anden behandling, fx fysioterapeut og tandlæge.

  Du kan kun søge kørsel til anden behandling, hvis du er berettiget til personlige tillæg, eller til tilskud efter aktivlovens bestemmelser.

 • Hvad med kørsel til fritidsformål?

  Der kan kun ydes tilskud til kørsel til fritidsformål, hvis det er din eneste mulighed for at deltage i aktiviteten uden for hjemmet.

  Du kan kun søge tilskud til kørsel til fritidsformål, hvis du er berettiget til personligt tillæg eller til tilskud efter aktivlovens bestemmelser.

 • Hvor får jeg mere information?

  Hvis du vil vide mere kan du få råd og vejledning, og søge om hjælp til kørsel hos Voksenservice.

 • Hvor kan jeg klage?

  Ønsker du at klage over kommunens afgørelse, skal klagen sendes til Voksenservice inden senest 4 uger.

Senest opdateret

03.03.2020