You are here

Kvalitetsstandarder

Formålet med kvalitetsstandarderne er at beskrive det serviceniveau, som er fastlagt for kommunens borgere, der blandt andet modtager hjemmehjælp, hjemmesygepleje og træning.

Kvalitetsstandarderne er en oversigt over de tilbud og standarder, der er på området.

Her kan du læse om:

Kvalitetsstandarder medvirker til at sikre sammenhæng mellem politisk fastlagt serviceniveau, de afgørelser der træffes om hjælp samt den hjælp som borgeren modtager i hverdagen.

Kvalitetsstandarder fungerer som en slags måleenhed for serviceniveauet og sikrer ensartethed i hjælpen og støtten til borgerne.

Kontakt

Myndighedsservice
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

04.06.2020