You are here

Midlertidigt rehabiliteringsophold

Roskilde Kommune har flere pladser på et plejecenter, som bliver brugt til midlertidigt rehabiliteringsophold.

Et midlertidigt rehabiliteringsophold er en målrettet og tidsafgrænset indsats, hvor formålet med opholdet bliver afklaret i samarbejde med dig og personalet på rehabiliteringsafsnittet. Formålet er, at du får muligheden for at genskabe et så godt hverdagsliv som muligt, hvor du selv bidrager mest muligt.

Et midlertidigt rehabiliteringsophold kan bevilges ud fra flere årsager:

 • Aflastning af pårørende
 • Behov for sygepleje og indsats fra plejepersonale, som ikke kan foregå i eget hjem
 • Behov for en tværfaglig rehabiliteringsindsats, fx genoptræning
 • Behov for en neurologisk rehabiliteringsindsats, som ikke kan foregå i eget hjem

Rehabiliteringspladserne er placeret på Hyrdehøj Plejecenter.

Spørgsmål og svar

 • Hvordan får jeg et midlertidigt rehabiliteringsophold?

  Er du indlagt på sygehuset, kontakter sygehuset udskrivningskoordinatorerne med henblik på dit videre forløb.

  Er du i dit eget hjem, og har du behov for et midlertidigt rehabiliteringsophold, vurderer hjemmesygeplejersken i samarbejde med dig og sagsbehandler i Myndighedsservice, om det er den rette løsning.

  Det er udskrivningskoordinatorerne, der i samarbejde med din sagsbehandler i Myndighedsservice bevilger det midlertidige rehabiliteringsophold og træffer den endelige afgørelse.

  Er du bevilget et midlertidigt rehabiliteringsophold, kan der i få tilfælde være ventedage.

  Hvis det er muligt kan indsatsen foregå i dit eget hjem, indtil der er en ledig midlertidig rehabiliteringsplads.

Kontakt

Myndighedsservice
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

21.01.2021