You are here

Omsorgstandpleje

Roskilde Kommune tilbyder tandpleje til beboere på plejehjem og til hjemmeboende, som har svært ved at komme udenfor hjemmet.

Tandplejen giver kun behandlinger, som brugeren kan overkomme og have gavn af. Valget om tandpleje hviler derfor kun på et fagligt grundlag samt på den enkelte brugers ønsker.

Brugerbetalingen er på 550 kr i 2021.

Omsorgstandplejen omfatter:

  • Regelmæssig undersøgelse af tænder, mundhule og proteser
  • Forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden. Herunder vejledning og støtte til den daglige tandplejeindsats
  • Behandling af symptomer i tænder og mundhule efter behov og efter nøje afvejning af hvad brugeren kan overkomme og få gavn af

Tandplejeindsatsen foregår oftest på plejecentrene eller i brugerens eget hjem.

For at blive tilmeldt omsorgstandplejen skal du visiteres til ydelsen af en visitator fra Myndighedsservice.

Læs mere om forebyggende tandpleje og tandbehandling for seniorer

hjemmesiden om omsorgstandpleje kan du læse om forebyggende tandpleje og tandbehandling for seniorer og personer, der er visiterede til omsorgstandplejeordningen.

Hjemmesiden henvender sig til seniorer og omsorgstandplejepatienter. Men også til disses pårørende, plejepersonale, tandplejepersonale og andre interesserede.

Kontakt

Myndighedsservice
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

11.01.2021