You are here

Pasning af nærtstående

Har du en nærtstående der har brug for pasning i hjemmet grundet en kronisk eller langvarig lidelse, har du mulighed for at blive ansat af kommunen.

Har du brug for pasning af en nærtstående med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse? Så har du mulighed for at blive ansat af kommunen, hvis du har tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Ordningen er tidsbegrænset og betingelserne for at komme i betragtning er;

 

 • at alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet, eller at plejeforholdet svarer til et fuldtidsarbejde,
 • at der er enighed mellem parterne om etableringen af pasningsforholdet og
 • at kommunen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående

Du skal søge pasningsordning i den kommune, hvor den, der skal passes, har folkeregisteradresse.

 

Lønnen for pasning af nærtstående i 2019 er på 22.999 kr. om måneden.

Spørgsmål og svar

 • Hvad skal jeg bruge i ansøgningen?

  For at udfylde blanketten skal du:

  • Skrive navn og cpr.nr. på plejemodtageren
  • Kort beskrive plejemodtagerens lidelse/nedsatte funktionsevne
  • Oplyse dit eget navn, adresse, cpr.nr. og tlf.nr, samt oplysninger om pensionskasse
  • Oplyse om du evt. ønsker at dele pasningen med andre
  • Perioder for pasningen
  • Pasningsmodtagerens underskrift på under på at være indforstået med pasningsforholdet samt afkrydse vedr. samtykke

  Du kan sende blanketten elektronisk, hvis du bruger Nem-ID eller Digital Signatur - eller printe, underskrive og sende den med posten.

 • Hvad hvis jeg vil klage?

  Ønsker du at klage over en afgørelse, skal klagen inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen, sendes til Myndighedsservice. Her vil din sag blive genvurderet, og hvis afgørelsen ikke kan ændres, bliver klagen sendt videre til Ankestyrelsen.

Kontakt

Myndighedsservice
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

02.01.2019