You are here

Pension og tillæg

Der er tre typer pension; folkepension, delpension og førtidspension.

Du skal selv søge om at få eller udskyde din folkepension, når du når folkepensionsalderen.

Du kan søge om personligt tillæg eller helbredstillæg, hvis du er pensionist og særligt vanskeligt økonomisk stillet

Folkepension

Husk, at du selv skal søge folkepension - den bliver ikke udbetalt automatisk. Du kan søge allerede et halvt år før du fylder 65 år. Søg og læs mere på borger.dk. Hvis ikke du kan betjene dig digitalt, skal du kontakte Borgerservice.

Delpension

Delpension er en mulighed for borgere mellem 60-66 år, der ønsker at gå ned i arbejdstid. Delpensionen supplerer lønnen svarende til de timer, som arbejdstiden nedsættes. Delpensionen beregnes på grundlag af et årligt basisbeløb svarende til 82 % af højeste dagpengebeløb. Vil du ansøge om delpension kontakter du Udbetaling Danmark, der bevilger og udbetaler din pension.

Førtidspension

Førtidspension er for personer, hvis erhvervsevne af forskellige grunde varigt er nedsat, og som derfor ikke er i stand til at forsørge sig selv. Der er to typer af førtidspensioner.

Førtidspension efter reglerne fra 1. januar 2003 består af én pension, der svarer til højeste dagpengesats.

Førtidspension efter reglerne indtil 1. januar 2003 består af:

 • Højeste førtidspension, hvis dit helbred er så dårligt, at du kun har en ubetydelig eller slet ingen erhvervsevne tilbage.
 • Mellemste førtidspension, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 2/3 som følge af helbred.
 • Forhøjet almindelig førtidspension eller almindelig førtidspension, hvis din erhvervsevne som følge af helbred eller sociale årsager er nedsat med mindst halvdelen.

På Pensionsinfo.dk kan du blandt andet beregne din efterløn, folkepension eller førtidspension. Du har også mulighed for at få et samlet overblik over din økonomi ved pensionering.

Kontakt Udbetaling Danmark, der udbetaler ydelserne.

Angående førtidspension kan du kontakte Voksenservice på mail voksenservice@roskilde.dk eller tlf. 46 31 30 00.

Spørgsmål og svar

 • Folkepension og tillæg

  Et halvt år før du fylder 65 år, kan du søge folkepension. Som folkepensionist kan du også søge om tilskud til fx husleje, medicin og varmeudgifter.

  Der findes en række tillæg til folkepensionen. Du skal søge om tillæggene. Din indkomst og formue har betydning for hvilke tillæg du kan få, og hvor meget du kan få.

  Læs mere på Borger.dk, hvor du også kan søge om folkepension og tillæg til:

  • Boligstøtte, der er et tilskud til huslejen
  • Varmetillæg, der er et tilskud til at dække dine varmeudgifter
  • Helbredstillæg, der er et tilskud til fx medicin
  • Personligt tillæg, der er et tilskud til dig, som er i en særlig vanskelig økonomisk situation

  Som folkepensionist har du muligvis ret til ældrecheck - det afhænger af din formue og din personlige tillægsprocent. Hvis du har ret til ældrecheck, får du den automatisk udbetalt i januar sammen med din folkepension. Du skal altså ikke søge om at få ældrecheck.

  Læs mere på Borger.dk om ældrecheck.

  Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

  Fra den 1. marts 2013 er det Udbetaling Danmark, der udbetaler folkepension, ældrecheck, varmetillæg og boligstøtte til dig. Derfor er det Udbetaling Danmark, og ikke din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om disse ydelser. Det er fortsat din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om helbredstillæg og personligt tillæg. Du kan kontakte Udbetaling Danmark her.

  Vil du vide mere om pension, tillæg og ydelser, kan du få hjælp på borger.dk/folkepension - her kan du:

  • Få svar på de oftest stillede spørgsmål
  • Se, hvilke frister du skal huske
  • Få hjælp til at betjene dig selv på nettet – f.eks. til at udfylde din ansøgning
 • Førtidspension

  En førtidspension kan gives til mennesker, der af fysiske, psykiske eller sociale grunde ikke kan arbejde og dermed forsørge sig selv. For at få en førtidspension skal alle muligheder for at forbedre ens arbejdsevne være afprøvet, for eksempel gennem aktivering, revalidering eller behandling.

  Førtidspension kan tilkendes personer, der er mellem 18 og 65 år. Er man fyldt 60 år før den 1. juli 1999, kan man dog få førtidspension, til man fylder 67 år.

  Ansøgning om førtidspension behandles først hos Jobcenter Roskilde. Jobcenter Roskilde sørger for at skaffe de lægelige, økonomiske og sociale undersøgelser, der skal ligge til grund for en afgørelse.

  Det er Voksenservice i Voksen og Handicap, der herefter tilkender førtidspension. Dvs. det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension, mens det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt.

  Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension.
   
  Du kan kontakte Voksenservice på mail voksenservice@roskilde.dk eller tlf. 46 31 30 00.

Kontakt

Voksenservice
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

25.06.2018