You are here

Personlig pleje

Du kan visiteres til at modtage hjælp til personlig pleje, hvis du har meget vanskeligt ved eller ikke er i stand til at klare det selv.

Du kan få hjælp til personlig pleje, uanset om du bor i eget hjem eller på plejecenter. Hjælpen gives over hele døgnet og afhænger af dit behov.

Hvordan får jeg hjælp?

Har du brug for personlig pleje skal du kontakte din visitator i Myndighedsservice. Visitatoren bevilger hjælpen til dig. Du kan ringe til din visitator på hverdage mellem kl. 8.30 – 9.30.

Sagsbehandleren kommer hjem til dig på et vurderingsbesøg. Sammen afdækker I dit behov for hjælp og I taler også om, hvilke opgaver du selv kan deltage i (hjælp til selvhjælp). Du er velkommen til at have en pårørende eller en god ven med til samtalen.

Ved vurderingsbesøget udarbejdes der også en arbejdspladsvurdering, der skal sikre hjemmehjælpernes fysiske arbejdsmiljø.

Spørgsmål og svar

 • Hvad koster det?

  Personlig pleje er gratis.

 • Hvilken type personlig pleje kan jeg få?

  Vi hjælper dagligt med morgen- og aftentoilette, af- og påklædning, toiletbesøg, forflytninger, sengeredning samt andre plejeopgaver. Bad/hårvask ydes som udgangspunkt én gang om ugen. Ved hårvask ydes hjælp til at føntørre håret. Du kan også få hjælp til at indtage doseret medicin.

  Omsorgstandpleje

  Roskilde Kommune tilbyder tandpleje til beboere på plejehjem og til hjemmeboende, som har svært ved at komme udenfor hjemmet. Formålet er at fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel. Det sker ved at sikre den bedst mulige tyggeevne og undgå smertefulde tilstande i mundhulen. Tandplejen giver kun behandlinger, som brugeren kan overkomme og have gavn af. Valget vedrørende tandpleje hviler derfor kun på et fagligt grundlag samt på den enkelte brugers ønsker.

  Visitation til omsorgstandplejen foretages af Myndighedsservice.

  Læs mere om omsorgstandpleje.

  Fodpleje

  Hvis du har dårligt kredsløb med fod- eller negledeformiteter eller har sukkersyge, vil hjemmeplejen henvise dig til at benytte fodterapeut.

  Mad og drikke

  Du kan få hjælp til at tilberede morgenmad, smøre frokost, anrette/varme maden, ligesom du også kan få hjælp til at indtage mad og drikkevarer.

  Hvis du ikke selv kan lave mad, har du mulighed for at spise den varme mad på Lokalcentret. Hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan lave mad eller komme til Lokalcentret, kan du få den varme mad bragt hjem. Du skal kontakte sagsbehandleren for at blive visiteret til kommunens madordning.

 • Hvad hvis jeg bliver syg?

  Tilsyn på forskellige tidspunkter af døgnet ydes som en midlertidig ydelse ved pludselig opstået sygdom, eller ved behov for støtte i en svær situation.

 • Hvad sker der efter vurderingsbesøget?

  Efter mødet laver sagsbehandleren en skriftlig afgørelse, der beskriver hvilken hjælp du får bevilget.

  Sagsbehandleren følger op på dit behov efter tre måneder og dernæst én gang årligt.

  Du er dog altid velkommen til at kontakte din sagsbehandler i Myndighedsservice, hvis du har spørgsmål til din hjælp. Det er sagsbehandleren, der aftaler leveringen af din hjælp med leverandøren.

 • Hvad afhænger hjælpen af, og kan jeg selv udpege en hjælper?

  Hjælpens omfang afhænger af, hvor meget du selv kan klare eller tage del i de praktiske opgaver. Den afhænger også af, om du har en rask ægtefælle eller hjemmeboende store børn der kan løse opgaverne. Dine boligforhold har også indflydelse.

  Du har mulighed for at få hjælp til det praktiske af en person, du kender. Det kan være din nabo, ven eller andre. Det må ikke være en person, der er ansat indenfor ældreområdet i et af Roskilde Kommunes lokalområder. Den person, du vælger, skal godkendes og lønnes af Roskilde Kommune.

 • Hvem leverer min hjælp?

  Der er fritvalgs-ordning for leverandører. Det betyder, at du kan vælge hvilken leverandør du ønsker, så længe de er godkendt til at udføre hjælpen. Der findes forskellige leverandører afhængigt af, hvad du skal have hjælp til. Læs mere om leverandører under den hjælp du ønsker.

  Se kontaktoplysninger på leverandører.

 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan være hjemme på den aftalte tid?

  Du skal ringe til din leverandør og give besked og aftale et nyt tidspunkt. Hvis du får kommunal hjemmehjælp skal du ringe til din hjemmeplejegruppe. Find din hjemmeplejegruppe

 • Hvad sker der, hvis leverandører aflyser min hjælp?

  Hvis leverandøren må aflyse et besøg, får du besked samme dag inden kl. 9.00. Leverandøren er forpligtet til at tilbyde et erstatningsbesøg snarest muligt.

 • Hvad skal jeg gøre, hvis mit behov ændrer sig?

  Snak med din hjælper og kontakt din sagsbehandler, hvis der sker ændringer i dit behov. Dette gælder både hvis dit behov bliver større eller mindre. Du er altid velkommen til at kontakte din sagsbehandler, hvis du har spørgsmål til din hjælp.

 • Kan jeg bytte min hjælp til anden form for hjælp?

  Du kan, efter aftale med hjælperen, vælge at få hjælp til andre opgaver end de, der er truffet aftale om. Opgaverne skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt for hjælperen og må ikke tage mere tid end den tid, der normalt bruges på de aftalte opgaver. Hvis ydelserne ofte byttes, vil sagsbehandler vurdere, om du er visiteret til de rette ydelser.

  Hvis du ønsker at bytte mellem praktisk og personlig hjælp, forudsættes det, at du er visiteret til begge typer ydelser og har samme leverandør til at yde hjælpen. Det vil sige, at muligheden for fleksibel hjælp begrænses, hvis du vælger to forskellige leverandører.

 • Hvordan kan jeg klage?

  Ønsker du at klage over en afgørelse, skal klagen inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen sendes til Myndighedsservice. Her vil din sag blive genvurderet, og hvis afgørelsen ikke kan ændres, sendes klagen videre til Ankestyrelsen.

Hjemmet som arbejdsplads

Her kan du læse om, hvilke krav der stilles til hjemmet som arbejdsplads.

Hjemmet som arbejdsplads

Kontakt

Myndighedsservice
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

28.08.2020