You are here

Personligt tillæg

Du kan søge om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist eller modtager førtidspension

Du skal være folkepensionist eller modtage førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 1. januar 2003.

I ansøgningen skal du bruge oplysninger om:

  • Indkomst
  • Udgifter
  • Formue
  • Prisoverslag samt begrundelse for det personlige tillæg.

Udgifter til for eksempel tandbehandling, fysioterapi, briller og fodbehandling ydes efter reglerne om helbredstillæg eller udvidet helbredstillæg.

Pensionister kan efter visse regler få varmetillæg til varmeudgifter i ejer-, leje-, og andelsboliger, men skal også selv betale en del.

Ønsker du at klage over en afgørelse, skal klagen sendes til Voksenservice inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Her vil din sag blive genvurderet, og hvis afgørelsen ikke kan ændres, sender Voksenservice klagen videre til Ankestyrelsen.

Du kan få råd og vejledning om tillæg hos Voksenservice på mail Sikker mail til Voksenservice eller på tlf. 46 31 30 00.

Kontakt

Voksenservice
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

21.09.2017