You are here

Plejeorlov til pasning af døende pårørende

Ønsker du at passe en nær slægtning eller ven, der har valgt at dø i eget hjem, kan du søge om plejevederlag.

Som pårørende kan du søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

For at få bevilget plejevederlag, skal følgende være opfyldt:

 • En læge har vurderet, at der kun kan tilbydes lindrende behandling, og at levetiden vil være kort
 • Den døende har et plejebehov
 • Den døendes tilstand gør det ikke nødvendigt at indlægge eller forblive på sygehus eller opholde sig i plejehjem eller plejebolig
 • Du og din nærtstående er enige om pleje- og pasningsopgaven
 • Plejen kan varetages i dit eller den døendes hjem

Spørgsmål og svar

 • Hvem afgør, om jeg kan få plejevederlag?

  Plejevederlaget bliver bevilget af en administrativ medarbejder, og ved bevilling bliver visitator informeret.

  Visitator kontakter dig derefter for at informere og vejlede dig og din nærtstående om mulighederne for hjælp og støtte i forbindelse med pleje i hjemmet. Du får en skriftlig afgørelse om plejevederlaget kan bevilges.

 • Må jeg holde orlov, hvis jeg er i arbejde?

  Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en døende.

  Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du ansøger kommunen om plejevederlaget.

  Får du løn fra din arbejdsgiver mens du er på orlov, er det din arbejdsgiver, der modtager plejevederlaget.

 • Kan jeg få plejevederlag, hvis jeg ikke er i arbejde?

  Et plejevederlag kan udbetales, uanset om du mister en arbejdsindtægt, eller om du står uden for arbejdsmarkedet og fx er pensionist, studerende eller lignende.

 • Kan jeg få plejevederlag, hvis jeg er selvstændig?

  Er du selvstændig og ikke tilmeldt den frivillige forsikring, kan du få plejevederlag fra 1. fraværsdag. Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt.

 • Hvordan influerer plejevederlaget andre sociale ydelser?

  Hvis du får folkepension eller andre sociale ydelser som fx boligstøtte, mens du passer din pårørende i dennes hjem, skal du være opmærksom på, at disse ydelser ikke bliver udbetalt i den periode, du får et plejevederlag.

 • Kan jeg dele plejeorloven med andre?

  Ja, det kan du godt. Er I flere personer, der deler plejeopgaven, bliver beløbet nedsat svarende til jeres forholdsmæssige andel af plejeopgaven. Det er ligeledes muligt at have orlov på deltid.

Plejevederlagets størrelse 2021

 • Du får udbetalt 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som du ville have ret til ved sygdom – svarende til 180,81 pr. time
 • Har du ikke ret til sygedagpenge ved sygdom, får du udbetalt et basisbeløb på 16.440,- kr. om måneden
 • Beløbet kan dog ikke overstige din nuværende løn

Kontakt

Hanne Villadsen
Rådhusbuen 3, 1. sal Lokale 105
4000 Roskilde
Afdeling Sekretariat for Social Job og Sundhed
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 66 5 9
Voksenservice
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

22.02.2021