You are here

Praktisk hjælp

Du kan visiteres til hjemmehjælp, hvis du har meget vanskeligt ved eller ikke er i stand til at klare de nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

Hvordan får jeg hjælp?

Har du brug for praktisk hjælp skal du kontakte din visitator i Myndighedsservice. Visitatoren bevilger hjælpen til dig. Du kan ringe til din visitator på hverdage mellem kl. 8.30 – 9.30.

Visitatoren kommer hjem til dig på et vurderingsbesøg. Sammen afdækker I dit behov for hjælp. I taler også om, hvilke opgaver du selv kan deltage i (hjælp til selvhjælp). Du er velkommen til at have en pårørende eller en god ven med til samtalen.

Spørgsmål & svar

 • Hvad sker der efter vurderingsbesøget?

  Efter mødet laver sagsbehandleren en skriftlig afgørelse, der beskriver hvilken hjælp du får bevilget. Sagsbehandleren følger op på dit behov efter tre måneder og dernæst én gang årligt.

  Du er dog altid velkommen til at kontakte din sagsbehandler i Myndighedsservice, hvis du har spørgsmål til din hjælp. Det er sagsbehandleren, der aftaler leveringen af din hjælp med leverandøren.

 • Hvad afhænger hjælpen af og kan jeg selv udpege en hjælper?

  Hjælpens omfang afhænger af, hvor meget du selv kan klare eller tage del i de praktiske opgaver. Den afhænger også af, om du har en rask ægtefælle eller hjemmeboende store børn der kan løse opgaverne. Dine boligforhold har også indflydelse.

  Du har mulighed for at få hjælp til det praktiske af en person, du kender. Det kan være din nabo, ven eller andre. Det må ikke være en person, der er ansat inden for ældreområdet i et af Roskilde Kommunes lokalområder. Den person, du vælger, skal godkendes og lønnes af Roskilde Kommune via den lokale hjemmeplejegruppe,

 • Hvad koster det?

  Praktisk hjælp er gratis.

 • Hvor ofte får jeg gjort rent?

  Rengøringen bliver udført hver 14. dag og kan leveres på alle hverdage i dagtimerne. Du vælger selv, hvilken leverandør du ønsker.

 • Hvad kan jeg få gjort rent?

  Rengøringen omfatter entré/bryggers, badeværelse, køkken, opholdsstue samt soveværelse. Rengøringen kan bestå af: Aftørring af støv, støvsugning, gulvvask, rengøring badeværelse, rengøring køkken, daglig oprydning, rengøring af hjælpemidler.

 • Hvem leverer min hjælp?

  Der er fritvalgsordning for leverandører. Det betyder, at du kan vælge hvilken leverandør du ønsker, så længe de er godkendt til at udføre hjælpen. Der findes forskellige leverandører afhængigt af, hvad du skal have hjælp til.

  Læs mere om leverandører.

 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan være hjemme på den aftalte tid?

  Du skal ringe til leverandøren og give besked og aftale et nyt tidspunkt. Hvis du får kommunal hjemmehjælp skal du ringe til din hjemmeplejegruppe.

 • Hvad sker der hvis leverandøren aflyser min hjælp?

  Hvis leverandøren må aflyse et besøg, får du besked samme dag inden kl. 9.00. Leverandøren er forpligtet til at tilbyde et erstatningsbesøg snarest muligt.

 • Hvad skal jeg gøre, hvis mit behov ændrer sig?

  Du og din hjemmehjælper er forpligtet til at meddele din sagsbehandler, hvis der sker ændringer i dit behov. Dette gælder både hvis dit behov bliver større eller mindre. Du er altid velkommen til at kontakte din sagsbehandler, hvis du har spørgsmål til din hjælp.

 • Kan jeg bytte min hjælp til anden form for hjælp?

  Du kan, efter aftale med hjælperen, vælge at få hjælp til andre opgaver end de, der er truffet aftale om. Opgaverne skal være sikkerhedsmæssigt forsvarlige for hjælperen og må ikke tage mere tid end den tid, der normalt bruges på de aftalte opgaver. Hvis ydelserne ofte byttes, vil vi vurdere, om du er visiteret til de rette ydelser.

  Hvis du ønsker at bytte mellem praktisk og personlig hjælp, forudsætter vi, at du er visiteret til begge typer ydelser og har samme leverandør til at yde hjælpen. Det vil sige, at muligheden for fleksibel hjælp begrænses, hvis du vælger to forskellige leverandører.

 • Hvordan kan jeg klage?

  Sagsbehandlingsfristen er på 2 uger.

  Ønsker du at klage over en afgørelse, skal klagen inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen sendes til Myndighedsservice. Her vil din sag blive genvurderet, og hvis afgørelsen ikke kan ændres, bliver klagen sendt videre til Ankestyrelsen.

Hjemmet som arbejdsplads

Her kan du læse om, hvilke krav der stilles til hjemmet som arbejdsplads.

Hjemmet som arbejdsplads

Kontakt

Myndighedsservice
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

01.09.2020