You are here

Revalidering

Revalidering er et tilbud om erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk støtte, der kan bidrage til at borgere med begrænset arbejdsevne kan komme ind på, eller blive fastholdt på, arbejdsmarkedet.

Du kan søge din kommune om revalidering, hvis din arbejdsevne er begrænset af fysiske, psykiske og/eller sociale forhold, således at du ikke er i stand til at varetage dit hidtidige eller lignende arbejde eller stille dig til rådighed for andet relevant arbejde.

Det er en forudsætning for bevilling af revalidering, at alle andre muligheder - f.eks. Statens Uddannelsesstøtte eller andre tilbud efter beskæftigelseslovgivningen - er udnyttet.

Revalidering kan blandt andet ske ved støtte til:

  • Kursusforløb
  • Optræning på nuværende eller anden arbejdsplads
  • Uddannelse

Revalidering skal tilrettelægges, så den gennemføres på så kort tid som mulig, og kan kun i særlige tilfælde vare op til 5 år. Samtidig skal der tages udgangspunkt i revalidendens ønsker og forudsætninger, og i arbejdsmarkedets behov.

Er der behov for afklaring af arbejdsevne eller støttende forløb, kan der iværksættes forrevalidering.

Under revalidering ydes der som hovedregel revalideringsydelse. Størrelsen af ydelsen afhænger blandt andet af, om du er over eller under 30 år, og om du er forsørger. Ydelsen er skattepligtig og uafhængig af evt. formue eller ægtefælles indtægt. Ved forrevalidering bevares hidtidige forsørgelsesgrundlag f.eks. kontanthjælp eller sygedagpenge.
 
Udgifter til nødvendige bøger, kursusafgift, behov for særlig arbejdspladsindretning m.v. dækkes af kommunen. Har du mere end 24 kilometer fra bopæl til uddannelsessted / arbejdssted og retur, har du ret til befordringsgodtgørelse.

Læs mere på Borger.dk

Spørgsmål om revalidering kan rettes til Job og Udvikling, mail jobcenter@roskilde.dk og hvis du er sygemeldt, til Sygedagpengeafsnittet, Jobcenter Roskilde.

Kontakt

Job og Ressourcer
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0

Senest opdateret

21.09.2017