You are here

Specialtandpleje

Specialtandpleje er for sindslidende, udviklingshæmmede og andre, som enten har svært ved eller ikke kan benytte praktiserende tandlæge.

Tilbuddet omfatter behandling og forebyggelse, som det er realistisk at gennemføre. Der bliver også tilbudt behandling i helbedøvelse.

Specialtandpleje 0-18 årige

Behandlingen foregår på:

Trekroner Plejecenter
Trekroner Centervej 41
4000 Roskilde

Vær opmærksom på, at klinikken ligger på Plejecentret.

Vil du vide mere så kontakt Tandplejen Administration, tlf. 46 31 71 00.

Specialtandpleje for voksne

Roskilde Kommune har valgt at lade Københavns Kommunes voksentandpleje udføre specialtandpleje af voksne.

Personalet ved bo- eller dagtilbud, distriktspsykiatrisk center eller psykiatrisk sygehusafdeling, kan visitere til ordningen.

Du skal selv betale en del af udgifterne, dog maksimalt 2.010 kr. i 2020.

Behandlingen foregår på:

Trekroner Plejecenter
4000 Roskilde

Tlf. 46 31 71 00

Læs mere på Borger.dk om omsorgs- og specialtandpleje

Senest opdateret

16.01.2020