You are here

Sygepleje

Formålet med sygepleje er at fremme din sundhed og at give dig en sammenhængende pleje og behandling, når du er syg, hvad enten sygdommen er midlertidig, kronisk eller omhandler livets afslutning.

Sygeplejen tilrettelægges med udgangspunkt i dine konkrete behov og efter lægens eller sygeplejens anvisninger.

Hvad omfatter sygepleje?

Du kan få sygepleje til f.eks.:

 • Pleje og behandling i forbindelse med akut eller kronisk sygdom eller i forbindelse med livets afslutning
 • Koordinering og udførsel af den lægeordinerede behandling samt observation af behandlingens effekt
 • Råd, vejledning og oplæring til at håndtere en ny livssituation, hvis du er blevet syg
 • Hjælp til at bestille og ophælde medicin eller introduktion til dosispakket medicin.

Hvad omfatter sygepleje ikke?

Du kan ikke få sygepleje til aflevering af recepter eller afhentning af medicin på apoteket.

Spørgsmål og svar

 • Hvordan søger du om hjælp til sygepleje?

  Du kan blive henvist til sygepleje af din praktiserende læge, af en speciallæge eller en hospitalslæge.

  Du kan også kontakte Myndighedsservice i Roskilde Kommune.

  Såfremt du har givet dit samtykke til det, kan dine pårørende også kontakte Myndighedsservice på dine vegne.

  Sygeplejen iværksættes hurtigst muligt efter, at du er blevet henvist hertil.

 • Hvornår udføres sygepleje?

  Du kan få sygepleje på en af Roskilde Kommunes sygeplejeklinikker fra mandag til fredag i dagtimerne.

  Sygeplejeklinikkerne ligger i Roskilde Kommunes Sundheds- og Omsorgscentre.

  Hvis du har brug for sygepleje uden for klinikkens åbningstid eller hvis du på grund af dårligt funktionsniveau ikke selv kan komme til sygeplejeklinikken, vil sygeplejen komme på besøg i dit hjem.

 • Hvem udfører sygepleje?

  Sygepleje udføres af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere fra Hjemmeplejen i Roskilde Kommune. Du kan også møde studerende og elever.

  Alle medarbejdere har et identitetskort med navn og billede, som de skal vise, hvis du beder om det.

  Medarbejderne har tavshedspligt.

 • Hvad koster det?

  Du skal ikke betale for sygepleje.

  Du skal dog selv betale for medicin m.v.

 • Hvordan kommer jeg i kontakt med sygeplejeklinikkerne?

  Roskilde Kommune har tre sygeplejeklinikker.

  Sundheds- og Omsorgscenter Nord, Kirkebjergvej 2, 4040 Jyllinge. Tlf. 46 31 77 80

  Sundheds- og Omsorgscenter Midt, Æblehaven 74, 4000 Roskilde, Tlf. 46 31 55 95

  Sundheds- og Omsorgscenter Syd, Tofthøjvej 20, 4130 Viby Sj. tlf. 46 31 66 70

  Der er åbent  mandag til fredag kl. 08.00 til 16.00, torsdag til kl.17.00.  Dette gælder også på helligdage.

  Telefontiden i sygeplejeklinikken er fra kl.09.00 til 10.00.

 • Kontinensindsats - hvad og hvordan?

  Hvis du har en aftale med sygeplejerske og fysioterapeut i sygeplejeklinikken, bliver du nogle gange bedt om at udfylde et skema og tage med på klinikken. Skemaet giver os en overblik over din problemstilling, og vi vil sammen med dig planlægge det videre forløb.

  Se og hent væske- og vandladningsskemaet.

 • Hvis du ønsker at klage?

  Hvis du er utilfreds med den sygepleje, du modtager, kan du klage til Styrelsen for patientklager, som behandler klager over sundhedsfaglig behandling.

  Du kan få hjælp til at klage ved at henvende dig til Myndighedsservice i Roskilde Kommune.

Kontakt

Myndighedsservice
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

06.08.2018