You are here

Udvidet helbredstillæg til briller og fodbehandling

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist med pension tilkendt før 1. januar 2003, kan du søge om udvidet helbredstillæg inden du bestiller briller og fodbehandling.

Du kan søge tilskud til briller og fodbehandling ved at kontakte Voksenservice. Det vigtigste du skal have parat inden du ansøger, er husstandens formueoplysninger.

  • Din personlige tillægsprocent skal være mellem 1 og 100 (se bagsiden af din pensionsmeddelelse).
  • Den likvide formue i husstanden må ikke overstige 89.800 kr. (2020).
  • Voksenservice skal godkende, at udgiften er nødvendig inden du bestiller briller eller fodbehandling.

Voksenservice skal have en kopi af et prisoverslag fra din optiker.

Du kan selv bestemme, hvor du vil købe dine briller. Kommunen har indgået prisaftale med optiker Louis Nielsen, Sortebrødrestræde 2, 4000 Roskilde.

Kontakt Voksenservice på telefon 46 31 54 01 for at få tilsendt prisaftalens takster.

Tillæggets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent, og kan højst udgøre 85% af taksterne i prisaftalen. Du betaler selv merudgiften, hvis du vælger en dyrere løsning end prisaftalens takster. Hvis du er medlem af Sygeforsikringen danmark, beregnes tillægget efter tilskuddet fra Sygeforsikringen danmark er fratrukket.

Søg inden du bestiller

Der kan ikke ydes udvidet helbredstillæg med tilbagevirkende kraft. Husk at søge, inden du bestiller briller eller behandling hos en fodterapeut. Du skal afvente en skriftlig godkendelse fra Voksenservice inden du bestiller. Læs mere på siden Helbredstillæg.

Betaler du selv hele regningen, skal du benytte nedenstående selvbetjeningsløsning for at få refunderet dit helbredstillæg. Helbredstillægget vil blive indsat på din NemKonto.

Kontakt

Voksenservice
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

18.03.2020