You are here

Cyklister og fodgængere

Roskilde Kommune har fokus på de bløde trafikanters mange fordele for miljøet, folkesundheden og trafiksikkerheden.

Roskilde Kommune ønsker at forbedre mulighederne for at færdes mellem egen bolig og kollektiv trafik, biblioteker, rådhus og andre servicefunktioner og kulturelle tilbud, som har stor betydning for den enkelte borgers livskvalitet. Især for ældre og færdselshandicappede er det afgørende, at de offentlige færdselsarealer er tilgængelige for alle.

Teknik- og Miljøudvalget har derfor lavet en tilgængelighedsplan for fodgængere, der skal målrette Roskilde Kommunes arbejde.

Den politiske målsætning for cyklister er, at de skal være trygge og opleve høj fremkommelighed. Cykeltrafikken skal prioriteres højt, og det skal være attraktivt at tage cyklen på arbejde.

Senest opdateret

25.01.2018