You are here

Fodgængere

Her kan du læse om Roskilde Kommunes tiltag for fodgængere, samt om Teknik- og Miljøudvalgets tilgængelighedsplan.

Roskilde Kommune ønsker at forbedre mulighederne for at færdes mellem egen bolig og kollektiv trafik, biblioteker, rådhus og andre servicefunktioner og kulturelle tilbud, som har stor betydning for den enkelte borgers livskvalitet. Især for ældre og færdselshandicappede er det afgørende, at de offentlige færdselsarealer er tilgængelige for alle.

Tilgængelighedsplan

Teknik- og Miljøudvalget har lavet en tilgængelighedsplan, som er et værktøj, der skal målrette Roskilde Kommunes arbejde med at skabe større tilgængelighed for alle i trafikken.

Planen fastlægger et net af tilgængelige hovedruter i den centrale del af Roskilde, Viby, Jyllinge og mindre lokalsamfund. Samtidig stiller planen forslag til, hvordan kommunens fremtidige indsats på området kan prioriteres og indarbejdes, hver gang et nyt vejarbejde starter.

Brugerne har været involveret i arbejdet og der har derfor været en følgegruppe med repræsentanter fra Handicaprådet, Ældrerådet og Social og Sundhed.

Tilgængelighedsplanen blev vedtaget i december 2008.

Planen skal blandt andet bruges som løsningskatalog for eksempelvis fodgængerkrydsninger, ledelinjer, gangbaner, busstoppesteder m.v.

Senest opdateret

25.01.2018