You are here

Trafikinformation og tællinger

Her på siden finder du trafiktællinger og kommunens interaktive trafikkort, med alle relevante trafikdata

På Roskilde Kommunes interaktive trafikkort kan du finde temaer som hastighedsgrænser, stier, vejstatus, ulykkesstatistik og meget andet. Du kan læse mere om de enkelte temaer under "Få mere at vide om".

Her kan du også læse om hvorfor Roskilde Kommune tæller trafikken og måler hastighederne på vejene.

Nederst finder du den seneste rapport med trafikudviklingen i kommunen.

Få mere at vide om

 • Trafikinformation på kort - hvilke temaer kan du finde her

  På Trafikfakta på kort vil du kunne finde oplysninger, der omhandler trafikken og vejene i Roskilde Kommune.

  Ved at tænde for temagrupperne i signaturforklaringen i venstre side af kortet, kan du få vist de temaer du ønsker at se. Her kan du også se signaturen for temaerne.

  Hastighedsgrænser

  Viser hastighedsgrænserne på vejnettet.

  Stier

  Viser hvor alle stier løber i kommunen. Desuden kan du se hvilken stitype der er tale om.

  Vejstatus

  Her kan du se om en vej er offentlig, en privat fællesvej eller helt privat, (Det er dog ikke alle private veje som er registreret).
  Klasse 1, 2, og 3 er offentlige veje.

  Trafiktællinger

  Her kan du se hvor på vejnettet hvor der udføres trafiktællinger.

  Ved et klik på ikonet for trafiktællingen vises hvilket år tællingen er talt, hvor mange biler og lastbiler der kører i døgnet samt gennemsnitshastigheden.

  Uheld - Politiregistrerede trafikuheld

  Her kan du se hvor på vejnettet de politiregistrerede uheld forekommer.

  Ved at holde musen hen over prikken for et givent trafikuheld, kan du se hvilket år uheldet er sket.

  Uheldene er opdelt i personskadeuheld, materielskadeuheld og ekstrauheld. Ligeledes kan du se, hvor der er sket uheld med dræbte.

  Vejklassificering

  Der er foretaget en klassificering af det samlede vejnet til brug for både planlægning af vejenes udvikling.

  Vejklassifikationen udtrykker, hvilke funktioner vejene skal have fremover.

  Vejene er delt op i otte klasser, fordelt på by og land.

  • Primære Trafikveje, (gennemfartsveje), Åbent land.

  Betjener gennemfartstrafik og er karakteriseret ved at være veje med god fremkommelighed kombineret med god sikkerhed for trafikanterne – dvs. veje med få kryds og tilslutninger og få langsomme køretøjer.

  • Sekundære trafikveje (fordelingsveje), Åbent land.

  Forbinder lokalveje med gennemfartsveje og er karakteriseret ved god fremkommelighed, god tilgængelighed og god sikkerhed – dvs. veje med en del kryds og tilslutninger og også en del langsomkørende trafik.

  • Primære lokalveje, Åbent land

   1. Kan betjene lokal tung trafik.
   2. Er en del af en busrute.

   Primære lokalveje i åbent land er almindeligvis sikrede for lette trafikanter. Som udgangspunkt bør der ikke forekomme gennemkørende trafik på primære lokalveje.

  • Sekundære Lokalveje, Åbent land

   Øvrige lokalveje uden store trafikmængder. Tung og gennemkørende trafik kan forekomme. Sekundære lokalveje er ikke del af busrutenettet. Sekundære lokalveje i åbent land er almindeligvis ikke sikre for lette trafikanter. Som udgangspunkt bør der ikke forekomme gennemkørende trafik på sekundære lokalveje.

  • Primære trafikveje, By

   Omfatter typisk de mere overordnede trafikveje.

   1. Betjener store trafikmængder.
   2. Og/eller betjener meget tung trafik.
   3. Og/eller er del af en busrute.

  • Sekundære trafikveje, By

   Omfatter typisk trafikveje med mindre trafikmængder end de primære trafikveje. De sekundære trafikveje forbinder de primære trafikveje med lokalveje i byområder.

   1. Betjener mindre trafikmængder
   2. og/eller nogen tung trafik
   3. og/eller er del af en busrute

  • Primære Lokalveje, By

   Omfatter typisk de overordnede lokalveje. De betjener de lokale områder og de enkelte boliger, arbejdspladser, institutioner og butikker. Lokalveje udformes for alle trafikantgrupper: Fodgængere, motorkøretøjer, cykler, knallerter og øvrige køretøjer. Af hensyn til sikkerheden anbefales, at hastigheden holdes på et lavt niveau. Primære lokalveje kan være del af en busrute. Der bør ikke forekomme gennemkørende (sivetrafik) trafik på primære lokalveje.

  • Sekundære Lokalveje, By

   Omfatter øvrige lokalveje. De betjener de lokale områder og de enkelte boliger, arbejdspladser, institutioner og butikker. Lokalveje udformes for alle trafikantgrupper: Fodgængere, motorkøretøjer, cykler, knallerter og øvrige køretøjer. Af hensyn til sikkerheden anbefales, at hastigheden holdes på et lavt niveau. Sekundære lokalveje er ikke del af en busrute. Der bør ikke forekomme gennemkørende trafik på sekundære lokalveje.

 • Trafiktællinger - Hvorfor tæller vi?

  Roskilde Kommune gennemfører hvert år et antal trafiktællinger. Formålet med trafiktællinger er:

  • at følge udviklingen i trafikken.
  • at danne grundlag for planlægning af vejene.
  • at være grundlag for prioritering af vejinvesteringer og vedligeholdelse.
  • at vise, hvor der skal være ekstra opmærksomhed på trafiksikkerheden.

  Trafiktællinger består af et antal nøglelokaliteter, hvor der tælles hvert år. Hertil kommer ad hoc tællinger på steder, hvor der er brug for at undersøge behovet for nye tiltag i forhold til vejens form, beskaffenhed eller trafiksikkerheden.

  Under punktet "Trafikinformation på kort" ovenfor, kan du klikke dig ind og se de seneste trafiktællinger på kort.

Publikationer

Trafikudvilingen 2011 - 2020

Trafikudviklingen 2011 til 2020

I denne rapport kan du se udviklingen i trafiktal og hastigheder for kommunens nøglelokaliteter.

Trafikudviklingen 2011 - 2020

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

03.12.2020